سرپرست حسابداری اماده به کار

لیسانس حسابداری با شش سال سابقه کار در شرکت های معتبر.اشنا به قوانین مالی و مالیاتی.تهیه صورت های مالی و تلفیقی و گروه.اشنایی به قوانین کار و تامین اجتماعی.اشنایی کامل به اکسل و سیستم های مالی و زیر سیستم ها.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.