کار در کارگاه

مونتاژ کار ماهر جهت کار در کارگاه فیلتر سازی ساعت کار 8الی 6 با حقوق عالی بومی اسلام شهر در اولویت میباشند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.