خریدار موهاوی6سیلندر

خریدار نقدی نقدی موهاوی6سیلندر2009یا2010 سفید فول سالم.جهت مصرف شخصی با انتقال سند و تعویض پلاک به نام.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ۴۲ : ۳۳ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.