مشاوره سيستم های مديريت کيفيت/ISO

مشاوره سيستم های مديريت کيفيت ISO
مشاوره سيستم های مديريت کيفيت/ISO
آماده به کار / مشاوره و ارائه آموزشهای اصول و مبانی مستند سازی سيستم مديريت کيفيت درتوليد و خدمات ، سيستم مديريت کيفيت صنايع وابسته به خودرو و ساير سازمانها ، مشاوره و آموزش برای کسب گواهی نامه ISO9001 ، مشاوره ارتقاء به استانداردهای ISO9001:2015 و IATF:2016 و ISO/TS16949 و ارائه تکنيکهای کاربردی در سيستم مديريت کيفيت صنايع وابسته به خودرو ; MSA ، DOE ، SPC ، PPAP ، APQP ، QFD 5S ، COQ ، FMEA ، پوکايوکه و بنچ مارکينگ همچنين مشاوره و آموزش به منظور پياده سازی تکنيک های بهبود مستمر ، حل مسئله و تدوين استراتژی سازمانی ..

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۳۷ : ۲۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.