مشاوره سيستم های مديريت کيفيت/ISO

مشاوره سيستم های مديريت کيفيت ISO
مشاوره سيستم های مديريت کيفيت/ISO
مشاوره و ارائه آموزشهای اصول و مبانی مستند سازی سيستم مديريت کيفيت درتوليد و خدمات ، سيستم مديريت کيفيت صنايع وابسته به خودرو ، مشاوره و آموزش برای کسب گواهی نامه ISO9001 ، مشاوره ارتقاء به استانداردهای ISO9001:2015 و ISO/TS16949:2016 و ارائه تکنيکهای کاربردی در سيستم مديريت کيفيت صنايع وابسته به خودرو ; MSA ، DOE ، SPC ، PPAP ، APQP ، QFD ، 5S ، COQ ، FMEA پوکايوکه و بنچ مارکينگ همچنين مشاوره و آموزش به منظور پياده سازی تکنيک های بهبود مستمر ، حل مسئله و تدوين استراتژی سازمانی .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ۳۰ : ۱۳ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.