نیاز به سرمایه در کار تولیدی درب چوبی

برای اشتغالزایی تولید ایده یک نوع درب جدید برای خرید مواد اولیه دستگاه های جدید و جذب نیروی انسانی نیاز به سرمایه ۲میلیاردی داریم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ۲۲ : ۵۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.