فروش فوري

كيلومتر٢٤جاده مخصوص 
بادسترسي ازبزرگراه همت
جنوب جاده مخصوص
٦٠٠٠مترزمين ٢٢٠٠ مترسالن سوله و ساختمان 
مناسب انبار،شركتهاي پخش و توليدي
زيرقيمت منطقه،فروش فوري
٠٩٣٣٤٧٢٣٨٩٢بهرامي

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ ۳۱ : ۳۳ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.