به تعدادی چرکار یا مزدیدوز جهت دوخت شلوار زنانه نیازمندیم محدوده افسریه

به تعدادی چرخکار ومزدیدوز جهت دوخت شلوار زنانه نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ ۲۷ : ۴۳ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

چرخکار و میاندوزکار

چرخکار و میاندوزکار , جهت کارگاه تولیدی پوشاک , محدوده م خراسان نیازمندیم …

۰۹۳۵۵۲۰۹۳۶۲


روزنامه همشهری

به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , 3سوزنه دوز و وسط کار , حوالی قیامدشت،پاکدشت نیازمندیم

۰۹۱۲۶۴۶۱۸۲۰


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار ، زیگزالدوز

به تعدادی چرخکار ، زیگزالدوز , و وسط کار خانم نیازمندیم , (محدوده افسریه)

۳۳۱۵۲۰۷۸


روزنامه همشهری

چرخکار ، زیگزال دوز

چرخکار ، زیگزال دوز , میاندوزکار تی شرت مردانه , نیازمندیم تماس تا 10 روز

۳۶۰۵۱۷۹۴


روزنامه همشهری

به چندنفرچرخکارساده

به چندنفرچرخکارساده , وکارگرساده خانم یاآقا , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۷۶۲۲۳۸


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , خانم نیازمندیم , با حقوق مکفی و بیمه

۵۵۵۸۹۴۶۶


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار

تعدادی چرخکار , جهت دوخت مانتو , محدوده هفت حوض

۰۹۱۹۴۸۷۴۳۳۰


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار ماهر و

تعدادی چرخکار ماهر و , وسط کارخانم جهت لباس مجلسی , زنانه نیازمندیم (تماس تایکهفته) …

۶۶۱۷۵۸۳۴


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر جهت

چرخکار ماهر جهت , دوخت شلوار مجلسی زنانه , ترجیحا خانم نیازمندیم

۳۳۹۷۲۴۷۱


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار مانتودوز

تعدادی چرخکار مانتودوز , و مزدی دوز مانتو نیازمندیم , (امامزاده حسن) - تماس یمهفته

۰۹۱۹۴۳۹۵۹۲۵و۵۵۷۸۱۷۵۵


روزنامه همشهری

یک شرکت معتبر به یک خانم

یک شرکت معتبر به یک خانم , چرخکار ماهر نیازمند است , نزدیک مترو حر - فوری

۶۶۴۱۰۷۹۸


روزنامه همشهری

مچ و دمپادوز ماهر

مچ و دمپادوز ماهر , پیراهن فرنگی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۷۸۰۰۵۹ ۵۵۶۰۹۰۴۹


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار و اتوکار

تعدادی چرخکار و اتوکار , ماهر،جهت دوخت مانتو عبایی , محدوده استاد معین،نیازمندیم

۰۹۱۰۵۹۴۶۱۲۹


روزنامه همشهری

چرخکار زنانه دوز ماهر

چرخکار زنانه دوز ماهر , جهت همکاری نیازمندیم

۷۷۶۳۵۷۷۹ ۷۷۵۰۴۳۰۸


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر

چرخکار ماهر , تریکو زنانه نیازمندیم . , ( محدوده مترو توحید )

۶۶۹۲۱۹۲۳


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , مانتو دوز با بیمه نیازمندیم

۰۹۱۲۴۳۳۲۶۵۰ ۳۳۹۸۰۱۹۶


روزنامه همشهری

چرخکار ظریف دوز

چرخکار ظریف دوز , و وردست آقا یا خانم , با بیمه

۸۸۹۳۹۳۸۳


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار ماهر خانم

تعدادی چرخکار ماهر خانم , جهت مانتو و شلوارزنانه بابیمه , محیط کاملازنانه،اتوبان محلاتی

۰۹۱۹۵۲۵۹۷۴۹


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخکار ماهر , آقا یا خانم جهت دوخت مانتو , محدوده رسالت نیازمندیم

۲۲۳۱۵۴۱۳


روزنامه همشهری

چرخکارراسته دوزوزیگزال دوز

چرخکارراسته دوزوزیگزال دوز , جهت تریکو حومه اندیشه , نیازمندیم

۶۵۳۵۹۴۳۳ - ۰۹۱۲۳۲۷۲۸۸۶


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار زنانه دوز

به تعدادی چرخکار زنانه دوز , با حقوق عالی و بیمه و جای خواب , نیازمندیم (حوالی خاوران) …

۳۶۶۲۳۶۴۱


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار مانتودوز

تعدادی چرخکار مانتودوز , با جای خواب نیازمندیم , تسویه هفتگی ، تماس تا یکهفته

۶۶۲۵۵۶۸۲


روزنامه همشهری

چرخکار و اتوکار ماهر مانتو

چرخکار و اتوکار ماهر مانتو , « محدوده نعمت آباد »

۰۹۱۲۲۱۰۶۳۳۶و۵۵۸۵۳۴۹۳


روزنامه همشهری

به یک خیاط ماهر

به یک خیاط ماهر , نیمه وقت نیازمندیم , ( 4 بعدازظهر تا 10شب )

۴۴۴۹۸۱۵۷


روزنامه همشهری

تعدادی یقه دوز(فرنگی)

تعدادی یقه دوز(فرنگی) , تمامی دوز خانم و آقا با مزدعالی

۰۹۳۵۷۳۷۴۴۲۱ ۰۹۳۹۱۶۳۶۲۹۰


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار

تعدادی چرخکار , شونیز و بلوز دوز خانم , بدون دکمه و اتو نیازمندیم

۰۹۱۲۸۱۲۶۱۹۲ - ۶۶۲۹۵۰۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی طراح خانم

تعدادی طراح خانم , مسلط به نمونه دوزی , پوشاک زنانه نیازمندیم

۶۶۹۶۱۸۳۴


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار

تعدادی چرخکار , جهت دوخت مانتو , محدوده هفت حوض

۰۹۱۹۴۸۷۴۳۳۰


روزنامه همشهری

زن و مرد جدا با بیمه و عیدی

زن و مرد جدا با بیمه و عیدی , تنه دوزماهرپیراهن،دکمه مادگی , محیط سالم ، افراد غیرسیگاری

مترو سعدي ۳۳۹۲۶۴۱۰


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار و مزدی دوز

تعدادی چرخکار و مزدی دوز , مانتو نیازمندیم , (مزدعالی) (تسویه نقدی) …

۵۵۴۰۰۳۶۴


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار ،زیگرال دوز

به تعدادی چرخکار ،زیگرال دوز , ماهر جهت تریکو مردانه , نیازمندیم (محدوده منطقه 15 )

۰۹۳۹۱۱۹۱۰۶۸


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار راسته دوز

به تعدادی چرخکار راسته دوز , خانم و آقا نیازمندیم , تسویه هفتگی -مشیریه

۰۹۳۳۱۸۶۷۶۶۰و۳۳۴۷۸۸۵۲


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر خانم

چرخکار ماهر خانم , ساعت کار 8 الی 18 , کاردائم ،حقوق ثابت،محیط زنانه

شهرري ۵۵۹۳۱۱۷۴


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر مانتودوز

چرخکار ماهر مانتودوز , و پادو - محدوده فرمانیه , نیازمندیم (تماس10به بعد)

۲۲۷۳۲۳۶۸


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکارحرفه ای جهت

تعدادی چرخکارحرفه ای جهت , کارمانتونیازمندیم.هفتگی،نقدی , میدان ولیعصر-روبروی مترو

۸۸۹۴۸۶۳۳


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار خانم و آقا

به تعدادی چرخکار خانم و آقا , جهت تولیدی حوله , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۲۴۶۸۴۴ - ۵۵۳۷۱۵۳۰


روزنامه همشهری

چرخکار و میاندوزکار

چرخکار و میاندوزکار , جهت کارگاه تولیدی پوشاک , محدوده م خراسان نیازمندیم …

۰۹۳۵۵۲۰۹۳۶۲


روزنامه همشهری

تعدادی تنه دوز ، یقه دوزماهر

تعدادی تنه دوز ، یقه دوزماهر , جهت کار پیراهن اسپرت

۰۹۳۸۷۵۰۷۳۶۱ ۰۹۳۵۳۷۰۸۹۴۳


روزنامه همشهری

تعدادی راسته دوزحرفه ای

تعدادی راسته دوزحرفه ای , با تیراژ بالا + بیمه , ( محدوده شهرری ) نیازمندیم

۵۵۹۳۵۳۴۸ و ۵۵۹۵۶۵۰۴


روزنامه همشهری

تعدادی راسته دوز ماهر آقا

تعدادی راسته دوز ماهر آقا , نیازمندیم ( تسویه هفتگی ) , ( تماس تا یکهفته ) …

۰۹۱۲۵۹۶۷۵۹۳ - ۵۵۳۷۴۷۶۶


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر خانم

چرخکار ماهر خانم , مزون دوز فوری نیازمندیم , مترو میرداماد

۰۹۳۶۳۲۷۰۱۸۱


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر خانم

به تعدادی چرخکار ماهر خانم , زیگزاگ دوز - میان دوز , و راسته دوز نیازمندیم

۰۹۰۲۱۱۰۶۹۶۹


روزنامه همشهری

تنه دوز ، مچ دمپادوز

تنه دوز ، مچ دمپادوز , بسته بندی ، دکمه مادگی دوز

۰۹۳۷۱۶۵۰۹۸۳ ۰۹۳۰۷۱۶۳۹۲۲


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , آقا و خانم جهت تیشرت , مردانه و بچه گانه نیازمندیم

۶۶۷۶۱۶۵۵


روزنامه همشهری

دو نفر چرخکار ماهر

دو نفر چرخکار ماهر , جهت تولیدی نیازمندیم , محدوده سعادت آباد

۰۹۱۲۸۵۶۰۵۶۰


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر و وسط کار

چرخکار ماهر و وسط کار , خانم در محیط زنانه , (محدوده‎جاده‎مخصوص)

۴۴۹۹۴۳۲۶


روزنامه همشهری

چرخکار و زیگزاگ دوز

چرخکار و زیگزاگ دوز , جهت مجلسی دوزی , پارچه حریر ( تیراژ بالا )

بهارستان ۰۹۱۲۱۳۱۱۹۵۹


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار تمیزدوز

تعدادی چرخکار تمیزدوز , آقا جهت دوخت مانتوبا جای , خواب نیازمندیم « شرق تهران »

۰۹۱۲۷۷۳۶۳۹۳ - ۷۷۳۲۵۴۴۳


روزنامه همشهری

چرخکار کت دوز مردانه

چرخکار کت دوز مردانه

۲۲۷۱۶۴۲۵


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار خانم وآقا

تعدادی چرخکار خانم وآقا , (مانتو بسیار ساده) تسویه نقدی , با کار دائم نیازمندیم

۰۹۰۳۵۷۵۳۵۵۳


روزنامه همشهری

تعدادی راسته دوز

تعدادی راسته دوز , جهت دوخت , یقه لاسکنه و قاپک , نیازمندیم , مزد روزانه 100هزار تومان …

۶۶۹۵۶۵۹۸


روزنامه همشهری

راسته دوز ماهر خانم

راسته دوز ماهر خانم , زیگزاگ دوز خانم و وردست , و قیچی زن (مانتو) نیازمندیم

۶۶۶۹۴۵۳۶ - ۶۶۶۵۰۹۲۵


روزنامه همشهری

تعدادی یقه دوز ، وسط کار

تعدادی یقه دوز ، وسط کار , اتوکار جهت تولیدی پیراهن , نیازمندیم ( تماس تا یکهفته )

۰۹۱۹۲۳۰۱۳۲۰


روزنامه همشهری

یقه دوز تنه دوز و بیرون بر

یقه دوز تنه دوز و بیرون بر , پیراهن مردانه نیازمندیم , ( تسویه نقدی )

۰۹۱۰۲۹۶۳۱۳۸ ـ ۳۶۶۰۵۶۰۷


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , آقا نیازمندیم , با حقوق مکفی و بیمه

۵۵۵۸۹۴۶۶


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار وزیگزال دوز

به تعدادی چرخکار وزیگزال دوز , خانم اسلش دوز درمحیطی زنانه , نیازمندیم ،محدوده 15 خردادغربی

۵۵۶۱۰۳۷۵


روزنامه همشهری

تعداد20نفرخیاط ماهر

تعداد20نفرخیاط ماهر , لباس کار،پیراهن مردانه , تی شرت ، شهرری،بهشتی نیازمندیم

۰۹۳۵۹۰۵۹۵۹۷و۵۵۲۳۰۸۵۴


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار زنانه دوز

به تعدادی چرخکار زنانه دوز , ماهر و شلواردوز خانم یا آقا , محدوده مجیدیه جنوبی نیازمندیم …

تماس تا يکهفته ۸۸۴۷۴۳۳۲


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار خانم

به تعدادی چرخکار خانم , نیازمندیم , محدوده میدان امام حسین

۰۹۱۹۵۴۹۷۸۰۰


روزنامه همشهری

به یک نفر سه سوزنه دوزماهر

به یک نفر سه سوزنه دوزماهر , و تعدادی تنه دوز خانم جهت , کار تولیدی پیراهن اسپرت نیازمندیم

محدوده افسريه ۳۳۶۵۶۹۲۸


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر با سابقه

چرخکار ماهر با سابقه , جهت دوخت تونیک ولباس مجلسی , زنانه با مزد بالا (تماس تایکهفته) …

۶۶۴۰۶۷۸۸


روزنامه همشهری

چرخکار و زیگزال میاندوزکار

چرخکار و زیگزال میاندوزکار , تریکو خانم یا آقا , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

۶۶۷۶۷۲۰۷


روزنامه همشهری

تنه دوز فرنگی دوز و

تنه دوز فرنگی دوز و , یقه دوزنیازمندیم , ( جنب مترو علی آباد )

۰۹۳۷۴۴۶۵۶۶۱و۵۵۰۸۳۰۴۷


روزنامه همشهری

به 2 نفر چرخکار خانم

به 2 نفر چرخکار خانم , ماهر جهت کار در مزون , محدوده جردن نیازمندیم

۰۹۱۲۱۸۳۰۵۷۷


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار حرفه ای

به تعدادی چرخکار حرفه ای , مانتو - با تسویه هفتگی , و جای خواب (آقا) نیازمندیم

هفت تير ۷۷۵۳۴۳۹۰


روزنامه همشهری

چرخکار ، زیگزال دوز و

چرخکار ، زیگزال دوز و , وسط کار ماهر با مزد خوب و کاردائم , نیازمندیم (محدوده فردوسی) …

۶۶۷۵۹۶۳۲


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر(خانم)

به تعدادی چرخکار ماهر(خانم) , جهت کار در مزون , در محدوده جردن نیازمندیم

۰۹۱۲۹۲۱۱۷۹۹و۸۸۷۷۹۱۷۵


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکارشلوارکتان دوز

به تعدادی چرخکارشلوارکتان دوز , ماهر و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم (با بیمه وتسویه …

سعدي شمالي ۳۳۹۱۴۷۸۲


روزنامه همشهری

خیاط مسلط به کلیه تعمیرات

خیاط مسلط به کلیه تعمیرات , خیاطی(کت ، لباس مجلسی ، پرده) , غرب تهران

۰۹۰۱۶۳۰۳۳۰۰


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکارماهر(خانم)

تعدادی چرخکارماهر(خانم) , جهت سری دوزی مانتو , محدوده پاسداران نیازمندیم

۲۲۸۵۰۲۱۴


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار و بیرون بر

به تعدادی چرخکار و بیرون بر , لباس زنانه مجلسی با بیمه , (خانم یا آقا) نیازمندیم

۰۹۳۹۶۴۷۴۱۱۰و۶۶۹۶۳۷۳۵


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , آقا با جای خواب جهت تولیدی , مانتو(تماس تا یکهفته) فوری

۰۹۱۲۹۳۲۴۸۹۰ ـ ۵۵۴۱۴۰۳۵


روزنامه همشهری

وردست خانم جهت مانتو دوزی

وردست خانم جهت مانتو دوزی , نیازمندیم . حقوق 700 هزار , محدوده 7تیرساعت کار:9 الی 19

۰۹۳۵۵۶۴۵۷۹۹


روزنامه همشهری

چرخکار مانتو مجلسی و اسپرت

چرخکار مانتو مجلسی و اسپرت , اجرت اسپرت 10، مجلسی 12 , تسویه نقدی، کار دائم (عبدل آباد)

۰۹۱۹۲۰۲۳۰۱۵ ـ ۵۵۸۵۳۶۲۱


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار خانم

تعدادی چرخکار خانم , جهت دوزندگی شال و روسری , درشهرک صنعتی چهاردانگه نیازمندیم

۸۸۶۱۷۰۳۸ - ۸۸۶۲۷۰۴۳


روزنامه همشهری

مزون چومس

مزون چومس , چرخکارماهرآقا ( مانتو مجلسی ) , ( بابیمه ودرصد )انقلاب بین , فردوسی ولاله زارنو …

آقا ۶۶۷۵۲۲۸۵ فقط ۶۶۷۲۱۲۸۷


روزنامه همشهری

مچ و دمپادوز ماهر

مچ و دمپادوز ماهر , پیراهن فرنگی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۷۸۰۰۵۹ ۵۵۶۰۹۰۴۹


روزنامه همشهری

یقه دوز ماهر فرنگی

یقه دوز ماهر فرنگی , با بیمه و مزد عالی ,

۸۸۵۹۴۲۹۸


روزنامه همشهری

به 2نفر یقه دوز

به 2نفر یقه دوز , و 2نفر تنه دوز پیراهن , نیازمندیم , بیمه + سرویس , «شهرک صنعتی نصیرآباد» …

۵۶۳۹۲۸۷۹


روزنامه همشهری

به تعدادی تنه دوز ، یقه دوز

به تعدادی تنه دوز ، یقه دوز , و 2 سوزنه دوزجهت , تولیدی پیراهن نیازمندیم

۰۹۱۲۳۷۷۲۶۶۳ ـ ۳۳۶۹۱۷۳۲


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر خانم

به تعدادی چرخکار ماهر خانم , جهت پیراهن مردانه نیازمندیم , محیط مناسب-بیمه-ته خط نازی …

۰۹۳۳۱۴۹۱۶۶۷


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکارماهر

تعدادی چرخکارماهر , جهت دوخت مانتو , تسویه هفتگی (مترو نواب)

۰۹۱۹۰۱۸۶۴۰۸ - ۶۶۸۴۵۲۶۴


روزنامه همشهری

به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , 3سوزنه دوز و وسط کار , حوالی قیامدشت،پاکدشت نیازمندیم

۰۹۱۲۶۴۶۱۸۲۰


روزنامه همشهری

مزون چومس

مزون چومس , چرخکارماهرآقا ( مانتو مجلسی ) , ( بابیمه ودرصد )انقلاب بین , فردوسی ولاله زارنو …

آقا ۶۶۷۵۲۲۸۵ فقط ۶۶۷۲۱۲۸۷


روزنامه همشهری

به چرخکار ماهر نیازمندیم

به چرخکار ماهر نیازمندیم , (بازار‎بزرگ)

۰۹۳۰۹۶۹۲۵۸۹ ۰۹۳۰۷۰۴۰۶۳۶


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر و وسط کار

چرخکار ماهر و وسط کار , خانم در محیط زنانه , (محدوده‎جاده‎مخصوص)

۴۴۹۹۴۳۲۴


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر وردست چرخکار

چرخکار ماهر وردست چرخکار , و اتوکار خانم فوری , محدوده نارمک نیازمندیم

۰۹۱۰۵۶۰۱۶۷۶


روزنامه همشهری

چرخکار آقا یا خانم جهت

چرخکار آقا یا خانم جهت , دوخت مانتو،تسویه نقدی،اجرت بالا , کاردائم حتی ایام تعطیلات …

۰۹۱۲۵۳۶۲۶۷۹ و ۵۵۹۸۱۹۸۶


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار و زیگزالدوز

تعدادی چرخکار و زیگزالدوز , و وسط کار ماهر خانم و آقا , جهت کار تریکو ، حقوق عالی

کيانشهر ۰۹۱۹۲۱۱۰۸۵۰


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار زنجیره ای

تعدادی چرخکار زنجیره ای , خانم یا آقا نیازمندیم , با حقوق ثابت - تهرانپارس

۰۹۳۵۹۰۵۳۰۷۶


روزنامه همشهری

الیک و مادگی زن شلوار

الیک و مادگی زن شلوار , و چرخکار تی شرت دوز نیازمندیم , بیمه + سرویس (اسلامشهر-واوان )

۵۶۵۳۰۱۸۲ - ۰۹۳۷۲۶۱۲۵۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار آقا جهت

تعدادی چرخکار آقا جهت , مانتودوزی نیازمندیم باجای خواب , تهرانپارس - تماس تا یکهفته …

۰۹۱۲۵۱۹۰۳۸۹ - ۰۹۳۷۶۸۲۷۵۷۶


روزنامه همشهری

چرخکار پاشنه پوش بچه گانه

چرخکار پاشنه پوش بچه گانه , چهاردانگه - پاکدشت ,

۰۹۱۲۶۱۶۴۰۲۵


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , راسته دوز( خانم ) نیازمندیم , « تماس تا یکهفته »

۸۸۹۳۴۸۹۶


روزنامه همشهری

چرخکار ماهر جهت

چرخکار ماهر جهت , دوخت شلوار مجلسی زنانه , ترجیحا خانم نیازمندیم

۳۳۹۷۲۴۷۱


روزنامه همشهری

به یک راسته دوز(چرخکارزنانه)

به یک راسته دوز(چرخکارزنانه) , نیمه مجلسی و تریکو نیازمندیم , خطی 50 تومان همراه با بیمه

۳۳۹۲۵۵۶۳ ـ ۳۳۹۳۴۸۱۸


روزنامه همشهری

خیاط ماهر کت و شلوار دوز

خیاط ماهر کت و شلوار دوز , مسلط به تعمیرات لباس

۰۹۱۲۵۹۶۵۵۷۵ ۵۵۳۸۰۳۷۷


روزنامه همشهری

مزون چومس

مزون چومس , چرخکارماهرآقا ( مانتو مجلسی ) , ( بابیمه ودرصد )انقلاب بین , فردوسی ولاله زارنو …

آقا ۶۶۷۵۲۲۸۵ فقط ۶۶۷۲۱۲۸۷


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار خانم یا آقا

تعدادی چرخکار خانم یا آقا , پوشاک زنانه ظریف دوز , نیازمندیم

۰۹۱۹۳۱۵۶۷۷۰_۶۶۴۰۸۰۵۶


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , آقا با جای خواب نیازمندیم , (تماس تا یکهفته) فوری

۰۹۱۲۹۳۲۴۸۹۰ ـ ۵۵۴۱۴۰۳۵


روزنامه همشهری

تعدادی مانتو دوز ماهر

تعدادی مانتو دوز ماهر , وردست پیشکار ، تسویه نقدی , تماس 10 روز - هفت تیر

۰۹۳۵۵۴۷۷۱۲۰ - ۸۸۸۳۷۱۸۸


روزنامه همشهری

مچ و دمپادوز ماهر

مچ و دمپادوز ماهر , پیراهن فرنگی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۷۸۰۰۵۹ ۵۵۶۰۹۰۴۹


روزنامه همشهری

دو نفر چرخکار ماهر

دو نفر چرخکار ماهر , جهت تولیدی نیازمندیم , محدوده سعادت آباد

۰۹۱۲۸۵۶۰۵۶۰


روزنامه همشهری

سه سوزنه دوز ، مچ و دمپادوز

سه سوزنه دوز ، مچ و دمپادوز , خانم و تعدادی بیرون بر , پیراهن مردانه (تماس تا 1هفته)

۰۹۲۱۵۳۹۶۶۳۸


روزنامه همشهری

به یک صنعتی دوز

به یک صنعتی دوز , (3سوزنه زن) جهت شلوار , جین زنانه با اجرت خوب نیازمندیم

۰۹۱۹۵۶۹۵۷۱۳


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار ماهر سیوشرت

تعدادی چرخکار ماهر سیوشرت , و زیپ دوز، محدوده شهرری , جهت شیفت شب و روزنیازمندیم

۵۵۹۳۵۳۴۸ و ۵۵۹۵۶۵۰۴


روزنامه همشهری

به یک چرخکار ماهر خانم

به یک چرخکار ماهر خانم , نیازمندیم , محدوده فلاح - میدان مقدم

۰۹۳۵۴۳۶۶۶۵۱ - ۵۵۷۵۴۶۵۴


روزنامه همشهری

به چرخکار ماهر

به چرخکار ماهر , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم , (روبروی فرهنگسرا خاوران)

۳۳۷۲۲۲۰۶


روزنامه همشهری

چرخکار ، زیگزاگ دوز

چرخکار ، زیگزاگ دوز , و اتوکار مانتو نیازمندیم ,

۳۳۶۹۲۲۱۸


روزنامه همشهری

۰۹۲۱۵۳۹۶۶۳۸


روزنامه همشهری

۰۹۱۹۵۶۹۵۷۱۳


روزنامه همشهری

۵۶۵۳۰۱۸۲ - ۰۹۳۷۲۶۱۲۵۸۵


روزنامه همشهری

۰۹۱۲۵۹۶۵۵۷۵ ۵۵۳۸۰۳۷۷


روزنامه همشهری

۸۸۹۳۴۸۹۶


روزنامه همشهری

۵۵۹۳۵۳۴۸


روزنامه همشهری

۳۳۹۷۲۴۷۱


روزنامه همشهری

۰۹۱۲۵۳۶۲۶۷۹


روزنامه همشهری

۰۹۳۵۹۰۵۳۰۷۶


روزنامه همشهری

۰۹۱۲۵۱۹۰۳۸۹ - ۰۹۳۷۶۸۲۷۵۷۶


روزنامه همشهری

۰۹۳۵۵۴۷۷۱۲۰ - ۸۸۸۳۷۱۸۸


روزنامه همشهری

۰۹۱۲۶۱۶۴۰۲۵


روزنامه همشهری

۰۹۱۲۲۷۸۰۰۵۹ ۵۵۶۰۹۰۴۹


روزنامه همشهری

۳۳۹۲۵۵۶۳


روزنامه همشهری

۰۹۱۲۸۵۶۰۵۶۰


روزنامه همشهری

۴۴۹۹۴۳۲۴


روزنامه همشهری

۰۹۱۰۵۶۰۱۶۷۶


روزنامه همشهری

۰۹۱۹۳۱۵۶۷۷۰_۶۶۴۰۸۰۵۶


روزنامه همشهری

۰۹۳۵۴۳۶۶۶۵۱ - ۵۵۷۵۴۶۵۴


روزنامه همشهری

۰۹۱۲۹۳۲۴۸۹۰


روزنامه همشهری

۳۳۶۹۲۲۱۸


روزنامه همشهری

۳۳۷۲۲۲۰۶


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی