کار با حقوق خوب و جا

جوانی 18 ساله.دنبال کار.با حقوق مناسب.جا تکی.کامپیوتر زیاد بلد نیستم.ی مکان ساکت برا کار و درس خوندن.تو محدوده رسالت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ۳۹ : ۱۰ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.