انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی

ارائه کلیه خدمات مالی و مالیاتی : صدور سند ، بستن حسابها ، تهیه و ارسال اطهارنامه های مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده) ، گزارش فصلی و تحریر دفاتر قانونی ، تهیه صورتهای مالی و گزارشات بانکی ، پیگیری دعاوی مالیاتی ، به روز کردن سیستم حسابداری توسط نرم افزار های حسابداری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۹ : ۴۷ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.