بازاریاب بیمه با سابقه و سرپرست فروش نیازمندیم

بازاریاب بیمه با سابقه و سرپرست فروش نیازمندیم
بازاریاب بیمه با سابقه و سرپرست فروش نیازمندیم
تعدادی بازاریاب بیمه حرفه ای و با سابقه کار خانم و آقاجهت بازاریابی و فروش میدانی بیمه عمر و سایر رشته ها و یکنفر سرپرست فروش جهت همکاری با دفتر بیمه نیازمندیم.
حقوق توافقی
09212377868

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶ : ۱۱ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.