زیگزال دوز تریکو زنانه

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه با کار دائم و درآمد خوب(خانم یا آقا) نیازمندیم محل کار خاوران روبروی قیامدشت تماس تا دو هفته

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ ۰۲ : ۰۴ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.