زیگزال دوز تریکو زنانه

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه با کار دائم و درآمد خوب(خانم یا آقا) نیازمندیم محل کار خاوران روبروی قیامدشت تماس تا دو هفته

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ ۰۲ : ۰۴ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

زیگزال دوز و چرخکار ماهر

زیگزال دوز و چرخکار ماهر , ( خانم ) نیازمندیم , محدوده مترو خیام

۰۹۱۲۴۸۰۶۶۸۶


روزنامه همشهری

راسته دوز و زیگزاگ دوز

راسته دوز و زیگزاگ دوز , خانم جهت پوشاک تریکو , حوالی شهرری نیازمندیم

۳۳۳۹۰۳۰۷


روزنامه همشهری

زیگزال دوز میاندوز

زیگزال دوز میاندوز , وسط کار جهت تریکو بچه گانه , ( حوالی خیابان جمهوری )نیازمندیم

۶۶۷۲۴۸۹۳


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوزکار

زیگزاگ دوز و میاندوزکار , ماهرخانم محدوده میدان منیریه , نیازمندیم

۶۶۴۵۶۴۲۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , آقا , نیازمندیم

۵۵۶۰۱۸۹۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار تی شرت , مردانه نیازمندیم

۰۹۳۰۵۶۲۲۱۹۲


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت کار تریکو نیازمندیم

۳۳۱۱۸۰۷۶ ۳۳۱۱۴۴۲۴


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ، وردست خانم

زیگزال دوز ، وردست خانم , جهت کارتریکوبچه گانه نیازمندیم , تماس تایکهفته محدوده آهنگ

۳۳۷۳۸۷۱۹


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکارزیگزاگ دوز

تعدادی چرخکارزیگزاگ دوز , و وسط کارماهر خانم , نیازمندیم تماس یکهفته

۵۵۷۵۹۲۱۷


روزنامه همشهری

به یک پنج نخ زن ماهر

به یک پنج نخ زن ماهر , شلوار زنانه نیازمندیم , حوالی افسریه

۰۹۱۲۶۵۹۳۹۵۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکارماهرخانم نیازمندیم , محیط کاملا"زنانه تماس تایکهفته …

۳۳۱۰۰۳۸۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز،میاندوز

به تعدادی زیگزال دوز،میاندوز , و چرخکار و وسط کارخانم حوالی , فرهنگسرا خاوران تماس تایکهفته

۳۳۴۳۲۰۹۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوز کار و چرخکارماهرتریکو , خانم یا آقا نیازمندیم حوالی …

تماس يکهفته ۵۵۴۲۱۲۲۷


روزنامه همشهری

به یک زیگزاگ دوز ماهر

به یک زیگزاگ دوز ماهر , و یک وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم

۳۳۹۳۷۹۴۹


روزنامه همشهری

زیگزالدوز خانم و آقا

زیگزالدوز خانم و آقا , و مزدی دوز بیرون بر نیازمندیم , ( محدوده متروی دروازه دولت )

۷۷۶۸۳۲۵۴


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , و میاندوزکار ماهر خانم یا آقا , با تسویه هفتگی نیازمندیم

۳۳۹۵۶۸۴۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز، میان دوز ماهر

زیگزاگ دوز، میان دوز ماهر , آقاجهت کارتریکو , (حقوق مکفی +بیمه) ترمینال جنوب

۵۵۱۸۸۷۶۰


روزنامه همشهری

تعدادی خانم زیگزاگ دوز

تعدادی خانم زیگزاگ دوز , و میاندوزکار ماهر , نیازمندیم

۷۷۴۵۷۵۸۷


روزنامه همشهری

چرخکار ، زیگزاگدوز

چرخکار ، زیگزاگدوز , میاندوزکار و وسط کار خانم , پوشاک زنانه با بیمه (مترو سعدی)

۳۳۱۱۰۹۹۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوزوراسته دوز

تعدادی زیگزال دوزوراسته دوز , آقا جهت کاردرتولیدی بچه گانه , نیازمندیم (قلعه حسن خان) …

۴۶۸۳۵۷۱۶


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز تریکو زنانه

زیگزاگ دوز تریکو زنانه , خطی 30تومان نیازمندیم , (حوالی منوچهری)

۶۶۷۱۳۷۲۱


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز کار ماهر

تعدادی زیگزال دوز کار ماهر , جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم , با تسویه ماهانه و کار دائم

۰۹۳۵۵۳۳۷۴۱۸


روزنامه همشهری

زیگزاگ میاندوزکار ماهر خانم

زیگزاگ میاندوزکار ماهر خانم , نیازمندیم , ( محدوده دروازه دولت)

۷۷۶۴۸۸۱۹


روزنامه همشهری

یکنفرزیگزالدوزحرفه ای خانم و

یکنفرزیگزالدوزحرفه ای خانم و , وسط کارخانم جهت کاردرتولیدی،محیط , زنانه نیازمندیم(محدوده …

۰۹۱۲۷۶۳۴۸۱۸ و ۳۳۱۹۹۹۲۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت تولیدی لباس نوزاد , محدود یاخچی آباد

۰۹۰۳۹۱۹۷۱۷۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت تریکو نیازمندیم ,

۵۵۸۹۹۱۹۲


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوزکارو چرخکار نیازمندیم , محدوده نازی آباد

۵۵۰۶۳۱۰۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوزو

به تعدادی زیگزال دوزو , چرخکاروکارگرساده خانم جهت , پوشاک بچه گانه نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار (حرفه ای) , با حقوق عالی و کار دائم نیازمندیم

رسالت ۲۲۵۳۳۷۲۰


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم

تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم , کار دائم ، حقوق عالی , نیازمندیم

۰۹۳۸۲۲۹۱۷۲۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا حوالی آهنگ , نیازمندیم تماس تا یکهفته

۳۳۱۸۸۲۳۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ، راسته دوز

زیگزاگ دوز ، راسته دوز , میان دوز کار باجای خواب , نیازمندیم

۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , میاندوزکارماهر , جهت کار تریکو نیازمندیم

۸۸۹۰۷۷۰۱


روزنامه همشهری

تعدادی پرسنل خانم

تعدادی پرسنل خانم , زیگزال دوز نیازمندیم , محیط زنانه-حوالی ترمینال خاوران

۳۳۶۴۵۱۱۲


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر خانم

زیگزال دوز ماهر خانم , نیازمندیم ,

۳۳۸۶۷۷۵۸


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز تی شرت مردانه

زیگزاگدوز تی شرت مردانه , ترجیحا خانم , در محیطی مناسب

شهرک کاروان۳۳۸۶۱۱۹۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز - چرخکار

تعدادی زیگزالدوز - چرخکار , مزدی دوز و وسط کارخانم یاآقا تریکو , مردانه نیازمندیم (محدوده …

تماس تا يکهفته ۳۶۰۵۰۵۳۰


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز ، چرخکار

زیگزاگدوز ، چرخکار , و وسط کار خانم جهت تیشرت , (متروحسن آباد)

۰۹۱۲۹۳۶۴۱۱۶ ـ ۶۶۷۲۳۳۶۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , راسته دوز و وسط کار خانم , نیازمندیم

۵۵۳۸۲۵۸۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم

۶۶۹۸۰۳۱۵


روزنامه همشهری

تعدادی میاندوز کار

تعدادی میاندوز کار , و زیگزاگ دوز نیازمندیم , کاردائم تماس تایکهفته

۳۳۰۶۱۹۴۵


روزنامه همشهری

تعدادی خانم چرخکار

تعدادی خانم چرخکار , زیگزالدوز و وسط کار , نیازمندیم

۶۶۴۰۵۶۵۲


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و

تعدادی زیگزالدوز و , وسط کار جهت تولیدی , پوشاک زنانه نیازمندیم

۶۶۴۹۶۳۵۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوزماهرتریکوزنانه و

زیگزاگ دوزماهرتریکوزنانه و , بچه گانه وپرسنل بخارکار،کارگر , خانم یاآقا (تسویه نقدی …

تماس تا يک هفته ۵۵۹۳۳۱۶۲


روزنامه همشهری

به یک نفر زیگزال دوز ماهر

به یک نفر زیگزال دوز ماهر , به میاندوزکاری نیازمندیم , مشیریه - (تسویه هفتگی)

۰۹۱۲۵۴۸۸۹۸۷و۳۳۴۷۸۸۵۲


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگدوز مسلط

تعدادی زیگزاگدوز مسلط , به میاندوز، وسط کار و بسته بند , فقط خانم (تماس تا یکهفته)

۶۶۷۴۵۷۴۲


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و میاندوز و

تعدادی زیگزالدوز و میاندوز و , وسط کار حرفه ای خانم جهت تریکو , بچه گانه درمحیطی کاملا …

محدوده۱۷شهريور ۰۹۱۹۸۶۰۸۵۶۷


روزنامه همشهری

تعدادی خیاط خانم زیگزال دوز

تعدادی خیاط خانم زیگزال دوز , و راسته دوز نیازمندیم , محدوده نعمت آباد منطقه 18

احدي ۰۹۳۸۶۶۲۲۷۳۵


روزنامه همشهری

شرکت تولیدی پوشاک

شرکت تولیدی پوشاک , تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکار نیازمند است , محدوده یافت آباد , …

۰۹۱۲۷۵۹۷۹۳۲ ۶۶۱۴۰۷۱۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار خانم , در محیط زنانه نیازمندیم

۳۶۶۰۲۳۸۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزوراسته دوز

تعدادی زیگزاگ دوزوراسته دوز , وسط کارماهرخانم جهت تولیدی , زنانه نیازمندیم - محدوده …

۰۹۲۱۱۶۶۸۰۴۹


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز تریکو زنانه

زیگزاگ دوز تریکو زنانه , خطی 30تومان نیازمندیم , (حوالی منوچهری)

۶۶۷۱۳۷۲۱


روزنامه همشهری

زیگراگ دوز تریکو ماهر

زیگراگ دوز تریکو ماهر , نیازمندیم , (مترو نواب)

۶۶۴۳۰۰۲۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا نیازمندیم , (محدوده بهارستان،تماس تایکهفته)

۰۹۱۲۵۹۶۹۶۱۱ـ۳۳۱۱۱۴۱۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ، وسط کار

تعدادی زیگزالدوز ، وسط کار , و میاندوزکار و چرخکار ماهر , خانم و آقا جهت کار تریکو،حقوق …

محدوده کيانشهر ۳۳۶۱۴۱۷۹


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز و میاندوزکار

زیگزاگدوز و میاندوزکار , ماهر , نیازمندیم

۶۶۷۴۰۵۴۸


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ، میاندوزکار

زیگزاگ دوز ، میاندوزکار , خانم نیازمندیم , تماس تایکهفته (حوالی اتوبان بسیج)

۳۳۱۶۴۸۷۳


روزنامه همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , میاندوز کار و زیگزال دوز , نیازمندیم

۶۶۴۹۲۶۲۹


روزنامه همشهری

میاندوزکارمسلط به زیگزاگ

میاندوزکارمسلط به زیگزاگ , حوالی ایران خودرو , یومیه + کار دائم + بیمه …

۸ - ۴۴۹۰۲۰۶۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا جهت کار در تولیدی , بچه گانه نیازمندیم

۵۵۳۰۲۴۷۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و

تعدادی زیگزالدوز و , وسط کار نیازمندیم ,

۶۶۴۱۵۸۷۳


روزنامه همشهری

به چند زیگزاگ دوز ماهر و

به چند زیگزاگ دوز ماهر و , نیمه ماهر و وسط کار نیازمندیم , *محدوده بریانک*

۰۹۳۷۴۳۸۹۵۴۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , و چرخکار تریکو ماهر , نیازمندیم ( اسلامشهر- باغ فیض )

۵۶۳۷۰۶۱۸


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی , میاندوزی و نواردوزی و , وسط کار نیازمندیم

۵۵۶۰۴۵۲۳


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , نیازمندیم , حوالی مترو خیام

۵۵۶۹۹۸۲۲


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , وسط کار آقا جهت کار در , تریکو نیازمندیم

۳۳۶۹۱۳۲۱


روزنامه همشهری

زیگزال دوز خانم پاره وقت

زیگزال دوز خانم پاره وقت , یا تمام وقت نیازمندیم , نزدیک مترو

۵۵۸۱۳۰۱۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوزکارماهرخانم نیازمندیم , ( محدوده خیابان قزوین،عباسی …

۵۵۶۴۰۱۷۳


روزنامه همشهری

زیگزالدوز و چرخکارتریکو

زیگزالدوز و چرخکارتریکو , بچه گانه ترجیحاخانم نیازمندیم , (محدوده افسریه)

۰۹۱۹۳۹۹۰۲۹۸و۳۶۰۵۳۵۹۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار , چرخکار ، وسط کارخانم یا آقاجهت , تولیدی بچه گانه حوالی …

۰۹۱۲۳۵۴۲۵۹۷


روزنامه همشهری

راسته دوز-زیگزالدوز

راسته دوز-زیگزالدوز , وسط کار ماهر خانم , نیازمندیم . مشیریه

۰۹۰۱۴۵۰۸۳۹۳و۳۶۶۴۲۷۲۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار خانم و آقا وسط کار , حوالی میدان خراسان نیازمندیم …

۳۳۴۳۳۷۳۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوزو

به تعدادی زیگزال دوزو , چرخکاروکارگرساده خانم جهت , پوشاک بچه گانه نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم نیازمندیم , (محدوده مترو مولوی)

۵۵۸۱۲۸۰۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار و وسط کارخانم یا , آقا نیازمندیم حوالی بهاران

۵۵۱۳۱۶۰۸و۰۹۱۲۴۱۶۱۰۵۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوزکار و وسط کار ماهر خانم , نیازمندیم، تماس تا یک هفته

۳۳۱۰۰۳۸۵


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوزماهرخانم

زیگزاگ دوزماهرخانم , نیازمندیم , *حوالی جیحون*

۶۶۸۹۸۸۴۵ - ۶۶۸۹۴۶۲۷


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط خانم

به تعدادی خیاط خانم , زیگزاگ دوز و راسته دوز , نیازمندیم

۶۶۸۳۷۵۰۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار جهت تولیدی , بچه گانه نیازمندیم

۵۵۳۹۷۸۲۷


روزنامه همشهری

راسته دوز و زیگزاگ دوز

راسته دوز و زیگزاگ دوز , خانم جهت پوشاک تریکو , حوالی شهرری نیازمندیم

۳۳۳۹۰۳۰۷


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم و آقا نیازمندیم , تسویه نقدی (تماس یکهفته)

۰۹۳۶۴۶۸۸۲۸۹ ـ ۳۳۵۰۳۰۶۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , جهت تولیدی تریکو زنانه , (حوالی دروازه دولت)

۰۹۱۲۱۹۹۳۰۰۱ ـ ۷۷۵۲۲۸۴۷


روزنامه همشهری

به تعدادی خانم زیگزال دوز

به تعدادی خانم زیگزال دوز , میاندوز و راسته دوز , نیازمندیم

( داخلي ۲ ) ۵۵۴۹۴۷۴۰


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز خانم و

تعدادی زیگزالدوز خانم و , وسط کار خانم جهت تی شرت , مردانه نیازمندیم

۶۶۴۷۸۵۷۳


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز ،وردست برشکار

زیگزاگدوز ،وردست برشکار , و کارگر وسط کار خانم یا آقا , و بخارکارخانم حوالی میدان جمهوری …

تماس يکهفته ۶۶۹۰۷۹۱۷


روزنامه همشهری

به چند نفر زیگزال دوز ماهر

به چند نفر زیگزال دوز ماهر , جهت کار در تولیدی نیازمندیم , محدوده م امام حسین

۷۷۵۰۵۶۰۵


روزنامه همشهری

به یک نفر زیگزاگ دوز

به یک نفر زیگزاگ دوز , میاندوز کار ماهر آقا , با جای خواب ، نعمت آباد نیازمندیم

۰۹۳۸۷۲۸۶۰۶۶ - ۰۹۱۹۴۶۲۹۸۹۵


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز , و میاندوز کار و پادو , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۴۸۷۹۲۱ـ۳۳۹۲۹۳۶۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار , خانم یا آقا نیازمندیم ,

۶۶۹۵۲۹۱۳


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر تریکو

زیگزال دوز ماهر تریکو , نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

۶۶۷۶۷۲۰۷


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز تی شرت مردانه

زیگزاگدوز تی شرت مردانه , ترجیحا خانم , در محیطی مناسب

شهرک کاروان۳۳۸۶۱۱۹۹


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی