حسابدار

حسابدار
حسابدار
جویای کار حسابداری

آموزش در 10 جلسه به همراه استخدام فوری
حقوق (توافقی)+ بیمه+ مزایا

محدوده (فاطمی)

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ ۲۰ : ۳۰ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.