کارمند و کارآموز آژانس هواپیمایی با استخدام قطعی و تضمینی پس از دوره

کارمند و کارآموز آژانس هواپیمایی با استخدام قطعی و تضمینی پس از دوره
کارمند و کارآموز آژانس هواپیمایی با استخدام قطعی و تضمینی پس از دوره
آژانس هواپیمایی پارسا گشت از تعدادی جوان و تحصیلکرده دعوت بعمل می آورد
کارآموز در زمینه تور داخلی و تور خارجی ترجیحا تحصیلکرده
کارمند تور داخلی باسابقه
کارمند تور خارجی با سابقه
کارشناس فروش باسابقه
کارشناس فروش آشنا به امور بازاریابی و آشنا به امور شبکه اجتماعی
88487120-30
مسئول :ثمین

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۵۴ : ۴۵ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.