زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر
زیگزال دوز ماهر
به تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه با کار دائم نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ ۱۷ : ۵۳ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

زیگراگ دوز تریکو ماهر

زیگراگ دوز تریکو ماهر , نیازمندیم , (مترو نواب)

۶۶۴۳۰۰۲۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا نیازمندیم , (محدوده بهارستان،تماس تایکهفته)

۰۹۱۲۵۹۶۹۶۱۱ـ۳۳۱۱۱۴۱۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ، وسط کار

تعدادی زیگزالدوز ، وسط کار , و میاندوزکار و چرخکار ماهر , خانم و آقا جهت کار تریکو،حقوق …

محدوده کيانشهر ۳۳۶۱۴۱۷۹


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز و میاندوزکار

زیگزاگدوز و میاندوزکار , ماهر , نیازمندیم

۶۶۷۴۰۵۴۸


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ، میاندوزکار

زیگزاگ دوز ، میاندوزکار , خانم نیازمندیم , تماس تایکهفته (حوالی اتوبان بسیج)

۳۳۱۶۴۸۷۳


روزنامه همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , میاندوز کار و زیگزال دوز , نیازمندیم

۶۶۴۹۲۶۲۹


روزنامه همشهری

میاندوزکارمسلط به زیگزاگ

میاندوزکارمسلط به زیگزاگ , حوالی ایران خودرو , یومیه + کار دائم + بیمه …

۸ - ۴۴۹۰۲۰۶۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا جهت کار در تولیدی , بچه گانه نیازمندیم

۵۵۳۰۲۴۷۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و

تعدادی زیگزالدوز و , وسط کار نیازمندیم ,

۶۶۴۱۵۸۷۳


روزنامه همشهری

به چند زیگزاگ دوز ماهر و

به چند زیگزاگ دوز ماهر و , نیمه ماهر و وسط کار نیازمندیم , *محدوده بریانک*

۰۹۳۷۴۳۸۹۵۴۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , و چرخکار تریکو ماهر , نیازمندیم ( اسلامشهر- باغ فیض )

۵۶۳۷۰۶۱۸


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی , میاندوزی و نواردوزی و , وسط کار نیازمندیم

۵۵۶۰۴۵۲۳


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , نیازمندیم , حوالی مترو خیام

۵۵۶۹۹۸۲۲


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , وسط کار آقا جهت کار در , تریکو نیازمندیم

۳۳۶۹۱۳۲۱


روزنامه همشهری

زیگزال دوز خانم پاره وقت

زیگزال دوز خانم پاره وقت , یا تمام وقت نیازمندیم , نزدیک مترو

۵۵۸۱۳۰۱۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوزکارماهرخانم نیازمندیم , ( محدوده خیابان قزوین،عباسی …

۵۵۶۴۰۱۷۳


روزنامه همشهری

زیگزالدوز و چرخکارتریکو

زیگزالدوز و چرخکارتریکو , بچه گانه ترجیحاخانم نیازمندیم , (محدوده افسریه)

۰۹۱۹۳۹۹۰۲۹۸و۳۶۰۵۳۵۹۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار , چرخکار ، وسط کارخانم یا آقاجهت , تولیدی بچه گانه حوالی …

۰۹۱۲۳۵۴۲۵۹۷


روزنامه همشهری

راسته دوز-زیگزالدوز

راسته دوز-زیگزالدوز , وسط کار ماهر خانم , نیازمندیم . مشیریه

۰۹۰۱۴۵۰۸۳۹۳و۳۶۶۴۲۷۲۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار خانم و آقا وسط کار , حوالی میدان خراسان نیازمندیم …

۳۳۴۳۳۷۳۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوزو

به تعدادی زیگزال دوزو , چرخکاروکارگرساده خانم جهت , پوشاک بچه گانه نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم نیازمندیم , (محدوده مترو مولوی)

۵۵۸۱۲۸۰۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار و وسط کارخانم یا , آقا نیازمندیم حوالی بهاران

۵۵۱۳۱۶۰۸و۰۹۱۲۴۱۶۱۰۵۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوزکار و وسط کار ماهر خانم , نیازمندیم، تماس تا یک هفته

۳۳۱۰۰۳۸۵


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوزماهرخانم

زیگزاگ دوزماهرخانم , نیازمندیم , *حوالی جیحون*

۶۶۸۹۸۸۴۵ - ۶۶۸۹۴۶۲۷


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط خانم

به تعدادی خیاط خانم , زیگزاگ دوز و راسته دوز , نیازمندیم

۶۶۸۳۷۵۰۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار جهت تولیدی , بچه گانه نیازمندیم

۵۵۳۹۷۸۲۷


روزنامه همشهری

راسته دوز و زیگزاگ دوز

راسته دوز و زیگزاگ دوز , خانم جهت پوشاک تریکو , حوالی شهرری نیازمندیم

۳۳۳۹۰۳۰۷


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم و آقا نیازمندیم , تسویه نقدی (تماس یکهفته)

۰۹۳۶۴۶۸۸۲۸۹ ـ ۳۳۵۰۳۰۶۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , جهت تولیدی تریکو زنانه , (حوالی دروازه دولت)

۰۹۱۲۱۹۹۳۰۰۱ ـ ۷۷۵۲۲۸۴۷


روزنامه همشهری

به تعدادی خانم زیگزال دوز

به تعدادی خانم زیگزال دوز , میاندوز و راسته دوز , نیازمندیم

( داخلي ۲ ) ۵۵۴۹۴۷۴۰


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز خانم و

تعدادی زیگزالدوز خانم و , وسط کار خانم جهت تی شرت , مردانه نیازمندیم

۶۶۴۷۸۵۷۳


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز ،وردست برشکار

زیگزاگدوز ،وردست برشکار , و کارگر وسط کار خانم یا آقا , و بخارکارخانم حوالی میدان جمهوری …

تماس يکهفته ۶۶۹۰۷۹۱۷


روزنامه همشهری

به چند نفر زیگزال دوز ماهر

به چند نفر زیگزال دوز ماهر , جهت کار در تولیدی نیازمندیم , محدوده م امام حسین

۷۷۵۰۵۶۰۵


روزنامه همشهری

به یک نفر زیگزاگ دوز

به یک نفر زیگزاگ دوز , میاندوز کار ماهر آقا , با جای خواب ، نعمت آباد نیازمندیم

۰۹۳۸۷۲۸۶۰۶۶ - ۰۹۱۹۴۶۲۹۸۹۵


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز , و میاندوز کار و پادو , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۴۸۷۹۲۱ـ۳۳۹۲۹۳۶۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار , خانم یا آقا نیازمندیم ,

۶۶۹۵۲۹۱۳


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر تریکو

زیگزال دوز ماهر تریکو , نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

۶۶۷۶۷۲۰۷


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز تی شرت مردانه

زیگزاگدوز تی شرت مردانه , ترجیحا خانم , در محیطی مناسب

شهرک کاروان۳۳۸۶۱۱۹۹


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار،زیگزالدوز و

به تعدادی چرخکار،زیگزالدوز و , میاندوزکار تریکو ترجیحا خانم , نیازمندیم-حوالی میدان …

تماس تا يکهفته ۳۳۷۱۲۳۸۴


روزنامه همشهری

کارگاه تولیدی پوشاک بتعدادی

کارگاه تولیدی پوشاک بتعدادی , وسط کار، چرخکار، زیگزال دوز , وراسته دوزنیازمنداست نسیم …

۵۶۶۱۵۶۵۸ - ۰۹۲۱۷۹۱۴۱۱۷


روزنامه همشهری

زیگزالدوز و میاندوزکار

زیگزالدوز و میاندوزکار , و کارگرساده خانم درمحیطی , زنانه نیازمندیم

۰۹۳۶۲۲۹۵۸۴۱ و ۵۵۵۷۴۳۹۱


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز، میان دوز ماهر

زیگزاگ دوز، میان دوز ماهر , آقاجهت کارتریکو , (حقوق مکفی +بیمه) ترمینال جنوب

۵۵۱۸۸۷۶۰


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی