زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر
زیگزال دوز ماهر
به تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه با کار دائم نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ ۱۷ : ۵۳ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

کارمزدی در کارگاه ما

به چند نفر دوزنده سری دوز ماهر وتمیز دوز برای کار در کارگاه تولیدی ما آشنا به دوخت مانتو …

۰۹۱۳۱۰۴۴۸۲۳

زیگزال دوز تریکو زنانه

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه با کار دائم و درآمد خوب(خانم یا آقا) نیازمندیم محل …

۰۹۳۷۰۵۹۵۴۳۳-۰۹۳۷۶۶۰۸۰۰۳

خانم یا آقا نیازمندیم

زیگزال میاندوزکار و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , (تماس تا یکهفته حوالی منوچهری) …

۶۶۷۴۹۰۷۴


همشهری

در محیط کاملا زنانه

دو نفر زیگزال دوز خانم , در محیط کاملا زنانه , حوالی امامزاده حسن نیازمندیم ,

۰۹۱۲۱۸۹۲۱۳۰ و ۵۵۷۸۰۴۵۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

و وسط کار خانم نیازمندیم , تعدادی زیگزال دوز ماهر , (شهرری - پل سیمان) ,

۰۹۱۹۵۲۵۴۵۲۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

ماهر و وسط کار،حوالی مترونواب , تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , با بیمه و تسویه نقدی ,

تماس تا يکهفته ۰۹۱۲۱۲۷۱۴۳۳


همشهری

نیازمندیم(محدوده مولوی)

وسط کار فقط خانم , نیازمندیم(محدوده مولوی) , به تعدادی میاندوزکار و ,

۵۵۶۱۴۶۱۵


همشهری

کارگر ساده و زیگزال دوز خانم

کارگر ساده و زیگزال دوز خانم , محدوده سه راه جمهوری

۶۶۴۰۰۲۳۸


همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز تریکو

به تعدادی زیگزاگدوز تریکو , تماس تا یکهفته , نیازمندیم

۳۳۹۲۶۲۱۲


همشهری

به یک میاندوز کار ماهر

به یک میاندوز کار ماهر , محدوده میدان منیریه , نیازمندیم (تماس تایکهفته)

۶۶۴۵۶۴۲۳


همشهری

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار , نیازمندیم(خانی آبادنوشهرک شریعتی , وچرخکارخانم جهت …

۵۵۵۷۵۹۳۷


همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , جهت تریکو مردانه نیازمندیم

۰۹۱۲۶۰۳۶۹۹۱ ۶۶۳۸۱۹۴۰


همشهری

تماس تا 10 روز

تماس تا 10 روز , تی شرت نیازمندیم , زیگزال دوز،چرخکار تریکو

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

( محدوده کرج )

( محدوده کرج ) , کاردائم + بیمه , تعدادی زیگزال دوزنیازمندیم …

۰۹۱۲۲۹۴۱۶۱۲


همشهری

(محدوده افسریه)

(محدوده افسریه) , تریکو بچه گانه نیازمندیم , زیگزالدوز و راسته دوز

۰۹۱۹۳۹۹۰۲۹۸و۳۶۰۵۳۵۹۶


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار خانم در محیطی زنانه , نیازمندیم (حوالی آذری)

۶۶۶۸۲۹۷۷


همشهری

ژورویک بسته بندنیازمندیم.

ژورویک بسته بندنیازمندیم. , به یک زیگزالدوزآشنابه چرخ , حوالی میدان فردوسی(تاآخرهفته)

۶۶۷۴۰۷۹۸


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

۳۳۹۸۱۷۱۳


همشهری

نیازمندیم (تماس تایک هفته)

نیازمندیم (تماس تایک هفته) , تعدادی زیگزال دوز , محدوده مولوی-ایستگاه سعادت

۵۵۹۸۰۸۳۹


همشهری

به تعدادی وسط کار و

به تعدادی وسط کار و , زیگزاگ دوز خانم و آقا , نیازمندیم (ورامین)

۰۹۳۶۰۵۹۶۲۹۲ و ۳۶۲۲۱۲۷۶


همشهری

کار تریکو نیازمندیم

کار تریکو نیازمندیم , به تعدادی زیگزال دوز و , وسط کار ماهر آقا جهت

۵۵۱۶۳۳۳۰


همشهری

( خانم یا آقا ) نیازمندیم

( خانم یا آقا ) نیازمندیم , زیگزالدوز تریکو , محدوده مترو دروازه دولت

تماس يکهفته ۷۷۶۰۵۶۸۳


همشهری

با حقوق ثابت در شرق تهران

با حقوق ثابت در شرق تهران , به تعدادی میاندوزکارووسط کار , خانم محیط کاملا زنانه

۰۹۱۹۱۰۳۵۱۳۳ - ۷۷۷۵۲۰۹۹


همشهری

( محدوده بهارستان )

( محدوده بهارستان ) , به یک زیگزاگ دوز و , خیاط ماهرآقایاخانم نیازمندیم

تماس تا يکهفته ۰۹۱۹۱۱۸۶۵۸۸


همشهری

به تعدادی زیگزاگ میان دوزکار

به تعدادی زیگزاگ میان دوزکار , ترجیحا خانم نیازمندیم , و راسته میان دوز کار

۷۷۶۲۱۸۳۱


همشهری

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز , در محدوده یافت آباد نیازمندیم , و راسته دوز جهت تریکو دوزی

۰۹۱۲۷۰۸۴۹۰۶ - ۰۹۱۲۸۵۷۵۷۷۸


همشهری

تعدادی میاندوز کار

تعدادی میاندوز کار , خانم نیازمندیم , و زیگزال دوز

۶۶۴۹۲۶۲۹


همشهری

جهت تولیدی پوشاک

جهت تولیدی پوشاک , زیگزاگ دوز ، میاندوزکار , نیازمندیم (بهارستان)

۳۳۹۷۶۰۶۴


همشهری

آقا با حقوق ثابت 200 / 1

آقا با حقوق ثابت 200 / 1 , تعدادی چرخکار و زیگزالدوز , محدوده آهنگ-نبرد نیازمندیم

۳۳۱۸۲۵۰۸


همشهری

جهت کارتریکو زنانه وبچه گانه

جهت کارتریکو زنانه وبچه گانه , تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , نیازمندیم افسریه ومسعودیه

۰۹۱۹۵۸۲۷۲۴۶و۳۳۲۲۵۴۱۹


همشهری

تریکو (با حقوق بالا) نیازمندیم

تریکو (با حقوق بالا) نیازمندیم , تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , و وسط کار خانم یا آقا جهت …

۶۶۷۰۲۳۵۰


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و آقا نیازمندیم. (افسریه) , و وسط کاروراسته دوزخانم

۰۹۱۲۴۰۳۴۱۸۴و۰۹۱۲۲۷۲۴۲۸۴


همشهری

به تعدادی چرخکار یا

به تعدادی چرخکار یا , زیگزاگدوز خانم یا آقا , نیازمندیم (محدوده فردیس)

اديب ۰۹۳۰۹۶۶۴۰۴۸


همشهری

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی , میاندوزکاری و نواردوزی , نیازمندیم

۵۵۶۰۴۵۲۳


همشهری

ماهر آقا نیازمندیم

ماهر آقا نیازمندیم , تسویه هفتگی+خیابان قزوین+بیمه , به2نفرزیگزاگ دوز ورزشی

۵۵۷۳۶۷۹۷


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار خانم در محیطی زنانه , نیازمندیم (حوالی آذری)

۶۶۶۸۲۹۷۷


همشهری

چرخکار و میاندوزکار نیازمندیم

چرخکار و میاندوزکار نیازمندیم , تماس تا 2هفته (محدوده مولوی) , زیگزال دوز و وسط کار

۰۹۱۰۹۸۱۴۵۴۹


همشهری

(محدوده خراسان تا شهدا)نیازمندیم

(محدوده خراسان تا شهدا)نیازمندیم , اتوکار خانم در محیط کاملا زنانه , زیگزالدوز ، راسته …

۰۹۱۹۹۶۰۳۵۶۵ و ۳۳۳۵۵۰۹۱


همشهری

به یک زیگزاگ دوز واردبه راسته

به یک زیگزاگ دوز واردبه راسته , خانم جهت کارتریکو نیازمندیم , محیط کاملا زنانه

۵۵۰۲۰۳۲۰


همشهری

زیگزاگ دوزماهر و وسط کار

زیگزاگ دوزماهر و وسط کار , آقایاخانم جهت تی شرت مردانه , نیازمندیم (ولیعصر - مختاری) …

۵۵۳۷۷۰۵۱


همشهری

کارگرساده خانم جهت کارتریکو

کارگرساده خانم جهت کارتریکو , زنانه نیازمندیم (محدوده‎چهاردانگه) , زیگزالدوز،میاندوزکار،چرخکار

۵۵۲۸۳۵۶۰ - ۵۵۲۸۳۵۲۵


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , محدوده فرهنگسرای خاوران-کاردائم

۳۳۶۹۳۳۴۴


همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , نیازمندیم (تماس تایکهفته) , وچرخکار ماهر وبرشکار

۶۶۷۲۳۹۰۲


همشهری

باجای خواب نیازمندیم

باجای خواب نیازمندیم , تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوز کار ، وسط کار

۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹


همشهری

(محدوده رودکی) - تماس تا یکهفته

(محدوده رودکی) - تماس تا یکهفته , خانم جهت تریکو بچه گانه , زیگزال دوز و وسط کار

۶۶۸۵۸۴۶۰


همشهری

تعدادی زیگزاگدوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزاگدوز،میاندوزکار , خانم و آقا نیازمندیم , و کارگر ساده ووسط کار

۰۹۱۹۰۷۶۷۵۰۴ ـ ۶۶۷۶۵۸۹۳


همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , زیگزال دوز و وسط کار آقا , نیازمندیم (پیچ شمیران)

۷۷۵۳۴۰۲۱


همشهری

آقا غیرسیگاری

آقا غیرسیگاری , به تعدادی زیگزاگدوز , نیازمندیم

۶۶۷۶۱۶۵۵


همشهری

به تعدادی زیگزالدوز ماهر

به تعدادی زیگزالدوز ماهر , بیمه + سرویس- محدوده اسلامشهر , تیشرت مردانه خانم یاآقانیازمندیم

۵۶۵۳۰۱۸۲ - ۰۹۳۷۲۶۱۲۵۸۵


همشهری

کارگر ساده و بسته بند

کارگر ساده و بسته بند , به تعدادی خانم زیگزال دوز , نیازمندیم (تماس تا یکهفته )

۵۵۵۷۸۸۸۰


همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوزکار

زیگزاگ دوز و میاندوزکار , محدوده نواب هلال احمر , و وسط کارآقایاخانم نیازمندیم

۰۹۱۲۵۷۸۹۹۸۰


همشهری

, تعدادی زیگزالدوز , و چرخکار خانم نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


همشهری

تماس تا یک هفته

تماس تا یک هفته , زیگزال دوز-میاندوزکار , و وسط کار خانم نیازمندیم

۳۳۸۲۶۴۹۳


همشهری

به 2 نفر زیگزاگ دوز ماهر

به 2 نفر زیگزاگ دوز ماهر , نیازمندیم ( تماس تا یکهفته ) , و راسته دوز ترجیحا خانم

۳۳۹۱۶۳۱۶


همشهری

به تعدادی میاندوزکار و

به تعدادی میاندوزکار و , تریکو محدوده شهرری نیازمندیم , زیگزاگ دوزجهت کار درتولیدی

۰۹۳۳۲۷۷۱۶۹۴


همشهری

تعدادی زیگزالدوز

تعدادی زیگزالدوز , خانم جهت کاردرتولیدی درمحیطی کاملا , زنانه،محدوده جمهوری نیازمندیم …

۶۶۴۹۲۱۸۷


همشهری

(تماس تا یکهفته حوالی منوچهری)

(تماس تا یکهفته حوالی منوچهری) , خانم یا آقا نیازمندیم , زیگزال میاندوزکار و وسط کار …

۶۶۷۴۹۰۷۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تریکو

به تعدادی زیگزال دوز تریکو , تماس تایکهفته-محدوه نبردجنوبی , خانم یا آقا نیازمندیم …

۳۳۶۹۸۳۹۳ و ۰۹۳۶۴۴۱۸۷۶۷


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر , فقط آقا نیازمندیم , محدوده سه راه جمهوری

۶۶۴۸۳۸۴۴


همشهری

به دو نفر خانم زیگزال دوز

به دو نفر خانم زیگزال دوز , ماهر جهت تریکو فوری , نیازمندیم - جنب مترو نواب

۶۶۴۳۶۰۳۳


همشهری

تماس تا یک هفته

تماس تا یک هفته , زیگزال دوز-میاندوزکار , و وسط کار خانم نیازمندیم

۳۳۸۲۶۴۹۳


همشهری

برشکار و وسط کارنیازمندیم

برشکار و وسط کارنیازمندیم , تماس تا 10 روز , زیگزال میاندوزکار

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز،وسط کارخانم جهت کاردر , محیط کاملازنانه(محدوده بلوارابوذر) …

تماس۱هفته ۰۹۳۷۹۳۲۵۶۴۴


همشهری

کارخانه تولیدی مهتاومهشاد

کارخانه تولیدی مهتاومهشاد , کرج،به تعدادی 1 - زیگزال دوز , آقانیازمنداست تماس تا 1 هفته …

۳۶۱۲۰۰۴۷ - ۰۲۶


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و خیاط

به تعدادی زیگزال دوز و خیاط , جهت تولیدی ورزشی , نیازمندیم (تسویه نقدی)

۶۶۹۵۷۳۷۰


همشهری

به یک نفرزیگزال دوزو وسط کار

به یک نفرزیگزال دوزو وسط کار , خانم جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (محدوده شهرک ولیعصر) …

۰۹۱۹۴۹۶۴۵۷۸


همشهری

جهت تی شرت مردانه و

جهت تی شرت مردانه و , دوسوزنه دوز پیراهن نیازمندیم , زیگزال دوز خانم

۳۳۹۴۹۴۴۳


همشهری

زیگزاگدوز زنانه دوز

زیگزاگدوز زنانه دوز , نیازمندیم

۶۶۷۰۷۹۵۵ ۶۶۷۲۸۱۶۹


همشهری

( تماس تا یکهفته )

( تماس تا یکهفته ) , به یک زیگزاگ دوز و , خیاط ماهر آقا نیازمندیم

۰۹۱۹۱۱۸۶۵۸۸


همشهری

جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم

جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , حوالی خراسان (تسویه نقدی) , زیگزالدوز و وسط کار خانم

۰۹۱۲۹۰۵۷۵۸۱


همشهری

حوالی کیانشهر

حوالی کیانشهر , میان دوز کار حرفه ای خانم , نیازمندیم

۳۳۶۰۱۲۳۴


همشهری

زیگزال دوز میاندوزکار

زیگزال دوز میاندوزکار , فقط خانم (محدوده میدان فردوسی) , و وسط کار تریکو نیازمندیم

۶۶۷۵۹۶۳۲


همشهری

جهت شلوار فاستونی مردانه

جهت شلوار فاستونی مردانه , در محدوده پل چوبی نیازمندیم , زیگزاگ دوز ، وسط کار

۰۹۱۲۵۱۹۳۸۲۶ و ۷۷۵۰۴۰۸۳


همشهری

( فقط حرفه ای )

( فقط حرفه ای ) , به تعدادی زیگزاگدوز , تریکو مردانه نیازمندیم(خ سعدی )

۰۹۳۸۰۹۰۲۵۲۴


همشهری

*حوالی جیحون*

*حوالی جیحون* , زیگزاگ دوزماهرخانم , نیازمندیم

۶۶۸۹۸۸۴۵ - ۶۶۸۹۴۶۲۷


همشهری

راسته دوز ماهر خانم در محیط کاملا"

راسته دوز ماهر خانم در محیط کاملا" , زنانه واقع در شهرک ولیعصر , زیگزاگ دوز ، میاندوز …

۰۹۳۶۲۷۲۲۸۰۷ و۰۹۱۹۳۰۰۵۵۳۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم.بلوارابوذر-نبردجنوبی , و وسط کاریا بسته بندخانم

۳۳۶۹۸۲۵۳


همشهری

فقط خانم زیگزال دوز ماهر

فقط خانم زیگزال دوز ماهر , مسلط به میاندوز(اسلش مردانه) , نیازمندیم نبردجنوبی،مسلم

۰۹۱۲۵۳۷۷۵۱۷


همشهری

زیگزال دوز و میان دوز کار

زیگزال دوز و میان دوز کار , مسلط به زیگزال دوزی و وسط کار , نیازمندیم ( مترو دروازه شمیران …

تماس تا يکهفته ۰۹۱۹۱۲۰۳۰۸۸


همشهری

با مدیریت خانم نیازمندیم(فوری)

با مدیریت خانم نیازمندیم(فوری) , به تعدادی زیگزاگ دوز , ومیاندوزماهر خانم در محیطی زنانه

شهرک وليعصر ۰۹۰۱۱۳۲۲۲۵۵


همشهری

چرخکارماهروسط کارمحیط زنانه

چرخکارماهروسط کارمحیط زنانه , کاردائم،حقوق عالی(محدوده بازار) , تعدادی زیگزال دوز،میاندوز

۳۳۱۱۵۳۱۳


همشهری

(محدوده امامزاده حسن) نیازمندیم

(محدوده امامزاده حسن) نیازمندیم , تعدادی راسته دوز و , زیگزاگ دوز خانم

۰۹۳۵۶۵۹۰۹۳۴و۵۵۷۵۰۱۶۳


همشهری

(محدوده نازی آباد)

(محدوده نازی آباد) , به تعدادی زیگزاگ دوز , وسط کار میان دوزکارنیازمندیم

۵۵۰۶۳۱۰۳


همشهری

با حقوق ثابت در شرق تهران

با حقوق ثابت در شرق تهران , تعدادی میاندوزکار خانم , نیازمندیم محیط کاملا زنانه

۰۹۱۹۱۰۳۵۱۳۳ - ۷۷۷۵۲۰۹۹


همشهری

, زیگزاگدوز ومیاندوزکار , نیازمندیم

۰۹۳۸۸۳۴۸۷۸۳ - ۶۶۷۰۸۷۴۰


همشهری

به تعدادی چرخکار و

به تعدادی چرخکار و , زیگزاگ دوز خانم , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

۰۹۱۲۵۸۳۶۸۵۸ - ۰۹۱۲۴۴۳۸۷۶۷


همشهری

اتوکار ، وسط کار

اتوکار ، وسط کار , بتعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار , نیازمندیم( محدوده شهرری)

۰۹۳۷۷۳۶۶۲۸۷


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خطی 40 تومان , نیازمندیم

۰۹۱۹۳۴۰۱۶۷۲


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز آقا و خانم , نیازمندیم

۰۹۱۹۱۲۳۶۱۷۱و۵۵۷۱۵۱۷۳


همشهری

جهت کار در تولیدی تیشرت

جهت کار در تولیدی تیشرت , زیگزاگدوز و وسط کار آقا , مردانه نیازمندیم

۶۶۳۴۰۳۷۱


همشهری

برشکار و وسط کارنیازمندیم

برشکار و وسط کارنیازمندیم , تماس تا 10 روز , زیگزال میاندوزکار

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تریکو

به تعدادی زیگزال دوز تریکو , تماس تایکهفته-محدوه نبردجنوبی , خانم یا آقا نیازمندیم …

۳۳۶۹۸۳۹۳ و ۰۹۳۶۴۴۱۸۷۶۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی