كرگيري از بتن،كاشت بولت بلت،كاشت ميلگرد،كاشت آرماتور،نصب رول بلت،سوراخكاري در بتن

كرگيري از بتن،كاشت بولت بلت،كاشت ميلگرد،كاشت آرماتور،نصب رول بلت،سوراخكاري در بتن
كرگيري از بتن،كاشت بولت بلت،كاشت ميلگرد،كاشت آرماتور،نصب رول بلت،سوراخكاري در بتن
مركز تخصصي اجراي كاشت بولت وميلگرد انتظار همراه با ضمانت تست كشش.
اجراي تخصصي كرگيري(مغزه گيري)از بتن
كوپلينگ

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳۵ : ۵۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.