جهت همکاری دریک روژه ،۱۵م فوری نیازمندیم

بخاطر همکاری دریک پروژه دولتی و پرداخت حقوق نیروهای فعال وکمک دراشتغال تعدادی جوان و دانشجو به مبلغ ۱۵م ،بابازپرداخت سود،۲۵درصد وراس ،۶ماهه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ۱۷ : ۱۱ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

خواندنی از سراسر وب