همکاری با اپراتورهای بیل مکانیکی

از همه رانندگان بیل و دستگاهداران و پیمانکاران ، دعوت به گروه همکاری اپراتورهای بیل مکانیکی مینمایم. ۰۹۱۸۹۳۷۲۲۷۲ محمد نوری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ۴۵ : ۵۷ : ۰۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.