90متر گیشا جلال موقعیت اداری

اجاره موقعیت اداری
تکواحدی
کل واحدها اداری
جلال مابین پل گیشا و پل آزمایش
موقعیت و دسترسی عالی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۸ : ۱۴ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.