پرداخت سرمایه فوری وام بانکی زمین و ملک کشاورزی صنعتی زراعی و غیره شهرستان ها

پرداخت سرمایه فوری وام بانکی زمین و ملک کشاورزی صنعتی زراعی و غیره شهرستان ها
پرداخت سرمایه فوری وام بانکی زمین و ملک کشاورزی صنعتی زراعی و غیره شهرستان ها
پرداخت سرمایه فوری روی ملک و زمین
تامین سرمایه با سند شهرستان تهران و توابع با کاربری های مسکونی تجاری صنعتی زراعی کشاورزی
خدماتی تولیدی پرورشی
زمین مسکونی زمین کشاورزی و مزروعی
زمین صنعتی و غیره
مشاوره وام و تسهیلات احداث و توسعه واحدهای صنعتی و خرید تجهیزات و ماشین الات از منابع داخلی و خارجی
تهیه طرح توجیهی جامع مورد قبول بانک جهت اخذ تسهیلات
گروه هلدینگ و کارگذاری اقتصادمهرگان؛
۹الی ۰۲۱۸۸۶۷۹۰۰۷ تماس۱۶/۳۰الی۹ میدان ونک،افریقا

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۴۳ : ۲۹ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.