پیمانکاری سنگ کاری

اجرای کلیه خدمات سنگ گاری جاده - ملون - لاشه - هرزه - ورقی و جدول کاری توسط استاد کار ماهر و باتجربه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۴۹ : ۲۵ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.