استخدام چرخکار

به تعدادی چرخکار زیگزال دوز تریکو ماهر نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۴۸ : ۲۴ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

کارمزدی در کارگاه ما

به چند نفر دوزنده سری دوز ماهر وتمیز دوز برای کار در کارگاه تولیدی ما آشنا به دوخت مانتو …

۰۹۱۳۱۰۴۴۸۲۳

زیگزال دوز تریکو زنانه

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه با کار دائم و درآمد خوب(خانم یا آقا) نیازمندیم محل …

۰۹۳۷۰۵۹۵۴۳۳-۰۹۳۷۶۶۰۸۰۰۳

زیگزاگ دوزماهرتریکوزنانه و

زیگزاگ دوزماهرتریکوزنانه و , بچه گانه وپرسنل بخارکار،کارگر , خانم یاآقا (تسویه نقدی …

تماس تا يک هفته ۵۵۹۳۳۱۶۲


همشهری

به تعدادی زیگزاگدوزوچرخکار

به تعدادی زیگزاگدوزوچرخکار , خانم جهت کارتریکو نیازمندیم , ( ترمینال خاوران )

۰۹۱۲۱۴۰۴۶۰۷ ـ ۳۳۱۴۱۸۳۳


همشهری

به یک زیگزاگدوز ماهر

به یک زیگزاگدوز ماهر , آقا وارد به تریکو مردانه , با کار دائم نیازمندیم

خيابان منوچهري ۳۳۹۳۶۱۸۳


همشهری

زیگزاگ دوز ماهر

زیگزاگ دوز ماهر , محدوده نواب عباسی نیازمندیم

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۴۲ ۵۵۶۶۱۳۹۰


همشهری

تعدادی زیگزالدوز

تعدادی زیگزالدوز , تریکو زنانه نیازمندیم , خطی 40

۶۶۹۵۶۵۹۸


همشهری

زیگزال دوز،چرخکار تریکو

زیگزال دوز،چرخکار تریکو , تی شرت نیازمندیم , تماس تا 10 روز

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تریکو

به تعدادی زیگزال دوز تریکو , خانم یا آقا نیازمندیم , تماس تایکهفته-محدوه نبردجنوبی

۳۳۶۹۸۳۹۳ و ۰۹۳۶۴۴۱۸۷۶۷


همشهری

زیگزال دوز میاندوز کار

زیگزال دوز میاندوز کار , وسط کار و برشکار خانم , محدوده مترو فرهنگسرا تهرانپارس

۷۷۳۴۰۱۲۹


همشهری

زیگزالدوز ومیاندوزکار‎ماهر و

زیگزالدوز ومیاندوزکار‎ماهر و , وسط کار- مترو قلعه مرغی-لب خط , روبروی‎گذر5 ک صولتی ک …

۰۹۱۹۰۴۱۹۵۰۰


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میان دوز کار ماهر نیازمندیم , ( م امام حسین ) تماس تا یکهفته

۰۹۱۹۱۲۰۳۰۸۸


همشهری

وردست زیگزاگ میاندوزکار

وردست زیگزاگ میاندوزکار , خانم , نیازمندیم

۳۳۹۱۹۳۷۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار جهت تریکو بچه گانه , نیازمندیم محدوده مشیریه

۰۹۳۸۲۳۷۸۲۷۸و۳۶۶۴۳۹۸۲


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , حرفه ای خانم جهت کار , پوشاک تریکو نیازمندیم

۰۹۱۲۲۰۶۲۶۷۰


همشهری

بسته بند و زیگزاگ دوز

بسته بند و زیگزاگ دوز , خانم حتی دانشجو نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

۳۳۹۹۶۶۱۰ ـ ۳۳۹۵۶۶۸۲


همشهری

یکنفر آقایاخانم ماهر

یکنفر آقایاخانم ماهر , زیگزال دوز و میاندوز , بابیمه و حقوق مکفی نیازمندیم

۶۶۹۵۲۱۶۸


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و میاندوز کار خانم , محدوده پیروزی نیازمندیم

۰۹۱۲۷۲۱۸۵۲۴و۳۳۲۵۰۲۲۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , یک وسط کار ماهر نیازمندیم , ( محدوده پل ری )

۰۹۳۵۵۳۳۷۴۱۸


همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , جهت تریکو مردانه نیازمندیم , تماس تا یکهفته

۰۹۱۲۶۰۳۶۹۹۱_۶۶۳۸۱۹۴۰


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم نیازمندیم

۶۶۷۱۰۰۶۶


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر , خانم وآقا وسط کارخانم جهت , تریکومردانه نیازمندیم(نازی آباد) …

تماس يکهفته ۵۵۳۴۴۱۵۹


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , ماهر و وسط کار،حوالی مترونواب , با بیمه و تسویه نقدی

تماس تا يکهفته ۰۹۱۲۱۲۷۱۴۳۳


همشهری

زیگزال دوز،چرخکار تریکو

زیگزال دوز،چرخکار تریکو , تی شرت نیازمندیم , تماس تا 10 روز

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

به یک زیگزاگ دوزماهر

به یک زیگزاگ دوزماهر , زنانه دوز وچرخکار بادرآمدعالی , نیازمندیم

۰۹۱۹۹۹۵۶۰۹۵


همشهری

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار , و وسط کار فقط خانم , نیازمندیم - محیط کاملا زنانه

۶۶۹۶۶۷۳۷


همشهری

زیگزال دوز ماهر تریکو خانم

زیگزال دوز ماهر تریکو خانم , و آقا حوالی آهنگ نیازمندیم , تماس تا یکهفته

۳۳۱۸۸۲۳۴


همشهری

زیگزاگ دوز ، چرخکار

زیگزاگ دوز ، چرخکار , خانم یا آقا با تیراژ بالا , نیازمندیم

۳۳۸۸۳۶۶۰


همشهری

به تعدادی زیگزال دوزمیاندوزکار

به تعدادی زیگزال دوزمیاندوزکار , وسط کار،چرخکارباتیراژبالانیازمندیم , (بازار-پامنار)(تماس …

۳۳۱۱۵۳۱۳


همشهری

یک زیگزال دوز خانم

یک زیگزال دوز خانم , جهت دوخت تریکو بچه گانه , پایه حقوق 1م (حوالی مترو سعدی)

۳۳۹۵۰۸۲۹


همشهری

به یک زیگزال میاندوزکارآقا

به یک زیگزال میاندوزکارآقا , جهت کاردرتولیدی پوشاک مردانه , حوالی جمهوری نیازمندیم

۶۶۷۴۴۶۷۲


همشهری

زیگزالدوز،چرخکاروکارگرساده

زیگزالدوز،چرخکاروکارگرساده , نیازمندیم (حوالی پیروزی) , کاردائم - تسویه نقدی

۳۳۳۱۹۰۸۲


همشهری

تعدادی زیگزال دوز ، وسط کار

تعدادی زیگزال دوز ، وسط کار , و اتوکار نیازمندیم , محدوده اسلامشهر ، گلستان

۰۹۱۹۱۰۴۸۴۲۶


همشهری

زیگزاگ دوز ماهر

زیگزاگ دوز ماهر , محدوده نواب عباسی نیازمندیم

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۴۲ ۵۵۶۶۱۳۹۰


همشهری

زیگزاگ دوز خانم جهت

زیگزاگ دوز خانم جهت , کار تریکو تسویه نقدی , حوالی مترو خزانه

۵۵۳۲۶۶۲۸


همشهری

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز میاندوزکار , و وسط کار خانم یا آقا , جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم

۶۶۱۹۱۱۷۸


همشهری

تعدادی زیگزالدوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزالدوزومیاندوزکار , ووسط کارجهت کار تریکو , نیازمندیم.حوالی شهرک شریعتی …

۵۵۵۰۷۷۲۵


همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , و کارگر ساده جهت کار تریکو , حوالی پیروزی نیازمندیم

۳۳۳۰۰۱۴۱


همشهری

تعدادی خانم زیگزال دوز

تعدادی خانم زیگزال دوز , و کارگر ساده نیازمندیم , نزدیک مترو خیام

۰۹۱۲۸۴۵۵۴۰۷و۵۵۶۳۰۶۹۳


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , چرخکار خانم نیازمندیم , محدوده بهارستان (تماس1هفته)

۳۳۵۰۳۰۶۶


همشهری

راسته دوز و زیگزالدوز

راسته دوز و زیگزالدوز , وسط کار(خانم) جهت تریکو مردانه , محیط کاملا زنانه-تماس تایکهفته

۶۶۴۹۰۳۱۱


همشهری

به یک میاندوزکار و زیگزال دوز

به یک میاندوزکار و زیگزال دوز , و مزدی دوز تریکو نیازمندیم ,

۰۹۱۲۵۲۰۴۶۹۲


همشهری

راسته دوز زیگزاگ دوز

راسته دوز زیگزاگ دوز , میاندوز کار خانم جهت تریکو خطی , میانگین درآمد 500 / 1 …

محدوده صادقيه ۰۹۱۰۲۸۳۰۹۶۱


همشهری

زیگزال دوز

زیگزال دوز , تریکو خانم وآقا کار دائم , خطی 32 تومان

رسالت ۷۷۲۷۳۸۱۴


همشهری

تعدادی زیگزال دوز ،میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز ،میاندوزکار , راسته دوز و وسط کار , نیازمندیم

۶۶۴۹۶۸۹۸


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار نیازمندیم ,

۳۶۶۰۲۳۸۲


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , بسته بند خانم نیازمندیم , ( کیان شهر )

۵۵۶۰۳۲۰۲


همشهری

زیگزاگ دوز ومیاندوزکارماهر

زیگزاگ دوز ومیاندوزکارماهر , خانم و آقا جهت تریکوبچه گانه , بابیمه نیازمندیم ( نبش برلن …

۳۶۶۱۳۶۲۴ ـ ۳۳۹۷۳۷۵۵


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزو

به تعدادی زیگزاگ دوزو , میاندوزکارماهرخانم یاآقاو , یک وردست راسته دوزنیازمندیم

محدوده بهارستان ۰۹۱۲۵۹۶۹۶۱۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوزباکاردائم

تعدادی زیگزال دوزباکاردائم , و وسط کار با حقوق بالا , نیازمندیم (حوالی ترمینال خاوران)

۳۳۶۵۳۵۹۹


همشهری

به تعدادی زیگزال دوزو

به تعدادی زیگزال دوزو , وسط کار نیازمندیم , ( تماس تا یکهفته-حوالی مولوی) …

۵۵۶۰۴۷۷۲


همشهری

به یک میاندوزکار مسلط به

به یک میاندوزکار مسلط به , زیگزاگ و یک چرخکارماهر , خانم یا آقا نیازمندیم

تماس تا يکهفته ۰۹۱۹۱۱۸۶۵۸۸


همشهری

میاندوزکار ماهر تریکو

میاندوزکار ماهر تریکو , مردانه نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

۰۹۱۹۵۰۸۲۷۳۹ ۵۵۸۶۸۴۸۰


همشهری

به چند زیگزالدوز و وسط کار

به چند زیگزالدوز و وسط کار , خانم نیازمندیم-تماس تا یکهفته , ( محدوده خاوران )

۰۹۳۷۶۳۵۰۰۶۲ و ۳۶۶۲۰۱۸۹


همشهری

به تعدادی همکار خانم زیگزال

به تعدادی همکار خانم زیگزال , حرفه ای وراسته دوزی نیازمندیم , محیط ویژه بانوان،حوالی …

۰۹۱۰۹۷۵۴۰۸۱ و ۵۵۰۶۴۸۹۶


همشهری

زیگزاگ دوزواردبه میاندوزی

زیگزاگ دوزواردبه میاندوزی , ماهرووسط کارحرفه ای نیازمندیم , جنب مترو نواب

۶۶۴۳۰۰۲۳


همشهری

خانم یا آقا نیازمندیم

زیگزال میاندوزکار و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , (تماس تا یکهفته حوالی منوچهری) …

۶۶۷۴۹۰۷۴


همشهری

در محیط کاملا زنانه

دو نفر زیگزال دوز خانم , در محیط کاملا زنانه , حوالی امامزاده حسن نیازمندیم ,

۰۹۱۲۱۸۹۲۱۳۰ و ۵۵۷۸۰۴۵۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

و وسط کار خانم نیازمندیم , تعدادی زیگزال دوز ماهر , (شهرری - پل سیمان) ,

۰۹۱۹۵۲۵۴۵۲۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

ماهر و وسط کار،حوالی مترونواب , تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , با بیمه و تسویه نقدی ,

تماس تا يکهفته ۰۹۱۲۱۲۷۱۴۳۳


همشهری

نیازمندیم(محدوده مولوی)

وسط کار فقط خانم , نیازمندیم(محدوده مولوی) , به تعدادی میاندوزکار و ,

۵۵۶۱۴۶۱۵


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی