استخدام منشی خانم برای واحد بازرگانی

یک شرکت تجاری به مسئول دفتر و کارشناس بازرگانی خانم مسلط به مکالمه و مکاتبات بازرگانی نیازمند است. واجدین شرایط با شماره تماس ذیل تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۵۶ : ۱۴ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.