جذب نیروی نظافتی برای کار در شرکت

به یک نفر برای انجام کارهای نظافتی در یک شرکت معتبر در شمال تهران، با حقوق مناسب و مزایا نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۳۴ : ۱۲ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.