مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ساختمان
شرکت تحکیم بنا ابنیه با هدف بهبود و ارتقاء سطح کيفی و کمی در زمينه تحليل آسيب پذيری، بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های موجود با فعاليت طرح و اجرا تاسيس گرديده است. در اين زمينه ضمن شناسايي و انجام مطالعات زيربنايي در بکارگيری تکنولوژی های پيشرفته روز که در بسياری از کشورهای جهان نيز متداول مي باشد دانش فنی و تجربه قابل توجهی را کسب نموده است که در اين راستا دارای بيشترين تجربه اجرايي در کشور به همراه مجرب ترين کادر فنی می باشد.

در ادامه استراتژی فوق الذکر اين شرکت با تشکيل گروه های تخصصی و ارتباط با مراکز علمی و تحقيقاتی و پشتيبانی فنی صاحبان تکنولوژی، در گسترش آمادگی و فعاليت خود در زمينه اشاره شده کوشا بوده و اقدام نموده است.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۰۴ : ۰۵ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.