نیازمند مهندس عمران با 7 سال سابقه کار جهت رتبه بندی شرکت

به یک مهندس عمران با 7 سال سابقه کار ویک مهندس مکانیک با3 سال سابقه کار نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۵ : ۴۶ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

(کاریابی کیان-اعطای ماده80)

(کاریابی کیان-اعطای ماده80) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

۵۱ _ ۷۷۲۴۵۸۵۰


همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه ...! ماده 80

۶۶۵۲۴۴۸۶ - ۶۶۵۲۲۵۹۶


همشهری

(کاریابی ملک کاران )

(کاریابی ملک کاران ) , استخدام سریع جویندگان کار , ( ماده 80 )فرجام پ 460 واحد16

ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱


همشهری

کاریابی ایرانمهر

کاریابی ایرانمهر , اعطای معافیت ماده 80 , تامین نیرو - اشتغال سریع

۳ - ۶۶۵۷۰۰۸۱


همشهری

تامین نیرو (تمام نقاط)

تامین نیرو (تمام نقاط) , کارگرساده،آبدارچی،منشی , حسابدار،رستوران،نگهبان،فنی و...

۶۶۰۶۹۲۵۴ و ۸۸۹۵۵۳۱۳


همشهری

کارگرساده کارخانه،سرایدار

کارگرساده کارخانه،سرایدار , بیمه، غذا ،جای خواب(کاریابی اشراق)

۶۶۰۸۹۶۴۵ و ۶۶۰۸۹۶۴۴ ۶۶۰۹۹۰۵۸ و ۶۶۱۹۵۵۹۴


همشهری

کاریابی ابداع(اعطای ماده80)

کاریابی ابداع(اعطای ماده80) , تامین نیروی کارفرمایان محترم , اشتغال سریع کارجویان عزیز

۶۶۱۵۷۹۳۲و۶۶۱۵۷۹۴۶


همشهری

اعزام نیرو متخصص به خارج کشور

اعزام نیرو متخصص به خارج کشور , آلمان - کانادا - استرالیا - اروپا , با مجوز رسمی وزارت …

۴۴۳۶۵۳۵۷ ـ ۴۴۳۶۶۳۷۲


همشهری

(کاریابی ملک کاران )

(کاریابی ملک کاران ) , استخدام سریع جویندگان کار , ( ماده 80 )فرجام پ 460 واحد16

ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱


همشهری

کارگرساده کارخانه،سرایدار

کارگرساده کارخانه،سرایدار , بیمه، غذا ،جای خواب(کاریابی اشراق)

۶۶۰۸۹۶۴۵ و ۶۶۰۸۹۶۴۴ ۶۶۰۹۹۰۵۸ و ۶۶۱۹۵۵۹۴


همشهری

« کاریابی هدایت »

« کاریابی هدایت » , تامین نیرو اشتغال سریع , نیروی‎متخصص کارمند‎منشی‎حسابدار

۶۶۹۵۰۵۹۲ ـ ۶۶۹۵۰۵۴۳


همشهری

(کاریابی پایدار)

(کاریابی پایدار) , منشی،مهندسی،کارگرساده , نگهبان،آبدارچی،راننده،سرایدار

۶۶۰۹۷۱۹۲ - ۶۶۰۹۷۱۸۵


همشهری

کاریابی ایرانمهر

کاریابی ایرانمهر , اعطای معافیت ماده 80 , تامین نیرو - اشتغال سریع

۳ - ۶۶۵۷۰۰۸۱


همشهری

(کاریابی کیان-اعطای ماده80)

(کاریابی کیان-اعطای ماده80) , تامین نیرو برای کارفرمایان , هدایت سریع کارجویان تااشتغال

۵۱ _ ۷۷۲۴۵۸۵۰


همشهری

کاریابی هدف روشن

کاریابی هدف روشن , اعطای ماده 80 تامین نیروی انسانی , هدایت سریع کارجویان به اشتغال

۲ _ ۶۶۳۸۱۵۹۱


همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی(خانم و آقا)و منشی , ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1

(کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶


همشهری

به دنبال کار می گردید ؟؟

به دنبال کار می گردید ؟؟ , جدیدترین فرصت های شغلی را از ما , بخواهید - دفتر مشاوره شغلی …

۸۸۸۰۱۲۴۳ـ۸۸۸۹۲۳۰۶


همشهری

کاریابی دی تامین نیرو

کاریابی دی تامین نیرو , غرب تهران جاده مخصوص و قدیم کرج

۰۹۱۰۸۴۱۶۸۶۸ ۴۱ و ۳۶۱۰۸۹۳۹ ـ ۰۲۶


همشهری

تامین نیرو (تمام نقاط)

تامین نیرو (تمام نقاط) , کارگرساده،آبدارچی،منشی , حسابدار،رستوران،نگهبان،فنی و...

۶۶۰۶۹۲۵۴ و ۸۸۹۵۵۳۱۳


همشهری

کاریابی کاردینو

کاریابی کاردینو , جوینده یابنده است , چرا که نه ...! ماده 80

۶۶۵۲۴۴۸۶ - ۶۶۵۲۲۵۹۶


همشهری

کاریابی ملل اعطای ماده80

کاریابی ملل اعطای ماده80 , تامین نیروی کارفرمایان , اشتغال سریع کارجویان

۴ و ۲۲۷۵۸۰۰۲


همشهری

کاریابی پیروز اعطای ماده80

کاریابی پیروز اعطای ماده80 , تامین نیرو ، اشتغال سریع , خ دماوند،تقاطع آیت،پ593واحد6 …

۳ ـ ۷۷۹۴۶۱۶۲


همشهری

کاریابی منهاج

کاریابی منهاج , اشتغال فوری کارجویان-اعطای , ماده 80 و تامین نیروی کارفرمایان

۸۸۹۸۹۱۰۵ ـ ۸۸۹۸۹۱۰۴


همشهری

(کاریابی ملک کاران )

استخدام سریع جویندگان کار , (کاریابی ملک کاران ) , ( ماده 80 )فرجام پ 460 واحد16 ,

ملک کاران ۷۷۱۸۰۰۰۱


همشهری

تامین نیرو برای کارفرمایان

هدایت سریع کارجویان تااشتغال , تامین نیرو برای کارفرمایان , (کاریابی کیان-اعطای ماده80) …

۵۱ _ ۷۷۲۴۵۸۵۰


همشهری

اعزام نیرو متخصص به خارج کشور

با مجوز رسمی وزارت کار , اعزام نیرو متخصص به خارج کشور , آلمان - کانادا - استرالیا - اروپا …

۴۴۳۶۵۳۵۷ ـ ۴۴۳۶۶۳۷۲


همشهری

تامین نیرو (تمام نقاط)

حسابدار،رستوران،نگهبان،فنی و... , تامین نیرو (تمام نقاط) , کارگرساده،آبدارچی،منشی ,

۶۶۰۶۹۲۵۴ و ۸۸۹۵۵۳۱۳


همشهری

کارگرساده کارخانه،سرایدار

بیمه، غذا ،جای خواب(کاریابی اشراق) , کارگرساده کارخانه،سرایدار ,

۶۶۰۸۹۶۴۵ و ۶۶۰۸۹۶۴۴ ۶۶۰۹۹۰۵۸ و ۶۶۱۹۵۵۹۴


همشهری

اشتغال فوری کارجویان

تامین نیروی کارفرمایان , اشتغال فوری کارجویان , کاریابی منهاج(اعطای ماده 80) ,

۸۸۹۸۹۱۰۵ ـ ۸۸۹۸۹۱۰۴


همشهری

کاریابی کاردینو

جوینده یابنده است , کاریابی کاردینو , چرا که نه ...! ماده 80 ,

۶۶۵۲۴۴۸۶ - ۶۶۵۲۲۵۹۶


همشهری

تامین نیرو ، اشتغال سریع

خ دماوند،تقاطع آیت،پ593واحد6 , تامین نیرو ، اشتغال سریع , کاریابی پیروز اعطای ماده80 , …

۳ ـ ۷۷۹۴۶۱۶۲


همشهری

اشتغال سریع کارجویان

تامین نیروی کارفرمایان , اشتغال سریع کارجویان , کاریابی ملل اعطای ماده80 ,

۴ و ۲۲۷۵۸۰۰۲


همشهری

کاریابی کار و تجارت آپادانا

تامین نیروی کار فرمایان , کاریابی کار و تجارت آپادانا , (اعطای ماده 80)اشتغال کارجویان …

۵۵۴۱۹۶۷۹ و ۵۵۴۱۶۱۶۷


همشهری

تامین نیرو و اشتغال سریع

ولیعصر،نبش18گاندی،پ2451،ط1 , تامین نیرو و اشتغال سریع , آبدارچی(خانم و آقا)و منشی ,

(کاريابي کيميا)۵و۸۸۶۴۰۱۵۶


همشهری

به دنبال کار می گردید ؟؟

جدیدترین فرصت های شغلی را از ما , به دنبال کار می گردید ؟؟ , بخواهید - دفتر مشاوره شغلی …

۸۸۸۰۱۲۴۳ـ۸۸۸۹۲۳۰۶


همشهری

منشی،مهندسی،کارگرساده

نگهبان،آبدارچی،راننده،سرایدار , منشی،مهندسی،کارگرساده , (کاریابی پایدار) ,

۶۶۰۹۷۱۹۲ - ۶۶۰۹۷۱۸۵


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی