راننده پایه یک دارای کلیه مدارک و دفترچه خروج بین المللی آماده همکاری

راننده پایه یک هستم دارای کارت هوشمند .کارت سلامت. دفترچه خروج بزن المللی آماده همکاری هستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۵۷ : ۳۷ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.