انجام تمام کار های نقشه برداری

انجام تمام کار های نقشه برداری
انجام تمام کار های نقشه برداری
انجام تمام کارهای نقشه برداری از برداشت های توپوگرافی تا پیاده کردن و محاسبه احجام خاکی با دوربین و نرم افزار سیویل

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۲۶ : ۰۵ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.