مزدی دوز مانتو

به تعدادی مزدی دوز مانتو جین تمیز با مزد 10000با تعداد چرخ پنچ به بالا نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

بیرون دوز

تعدادی مزدی دوز مانتو(گوناگون)با مزد 10000تومان در محدوده اسلامشهر نیازمندیم

۰۹۱۲۵۷۸۳۰۹۸

به تعدادی مزدی دوز ماهر

به تعدادی مزدی دوز ماهر , جهت دوخت تریکو , نیازمندیم

۵۵۱۶۲۹۵۵


همشهری

تعدادی مزدی دوز(تمیزدوز)

تعدادی مزدی دوز(تمیزدوز) , جهت دوخت شومیززنانه باپارچه , حریر و کرپ نیازمندیم

جمهوري دانشگاه ۶۶۴۷۸۰۱۵


همشهری

به تعدادی پیراهن دوز

به تعدادی پیراهن دوز , تمیز دوز با تعداد چرخکاربالا , نیازمندیم

۵۵۸۵۸۳۳۴


همشهری

به تعدادی

به تعدادی , مزدی دوز ماهرمانتو , نیازمندیم

۰۹۳۸۵۲۴۵۰۸۴


همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , حداقل 10 کله چرخ , تیراژ بالا جهت دوخت , پالتو و مانتو با کیفیت , دوخت …

۰۹۱۲۵۴۰۲۸۴۱ ۸۸۸۱۱۵۷۰


همشهری

به تعدادی مزدی دوزتمیزدوز

به تعدادی مزدی دوزتمیزدوز , جهت کت و مانتو دخترانه , نیازمندیم(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۲۰۴۲۰۷۷_۰۹۳۵۲۴۹۹۱۳۵


همشهری

به یک مزدی دوز زنانه

به یک مزدی دوز زنانه , بسیار تمیز دوزجهت دوخت , شومیز ، سارافون , نیازمندیم , ساعت تماس …

۶۶۹۷۴۱۵۵


همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر , جهت دوخت پالتو زنانه , نیازمندیم

۰۹۳۰۱۷۱۵۳۲۴


همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , مجرب و ماهر تریکو دوز , جهت همکاری , با شرکت تولیدی (طلوع) , تولید …

۰۹۱۲۱۴۸۴۸۴۸ و ۶۶۹۳۳۶۲۲


همشهری

تعدادی مزدی دوزمانتوپالتو

تعدادی مزدی دوزمانتوپالتو , نیازمندیم(حداقل4کله چرخ) , محدوده چهارراه امیراکرم

۰۹۱۲۵۱۶۹۲۴۰


همشهری

مزدی دوز

مزدی دوز , کاپشن و اورکت مردانه , و بیرون بر نیازمندیم

۰۹۲۱۴۷۸۱۴۳۴


همشهری

به یک خیاط پیراهن

به یک خیاط پیراهن , اسپرت دوز با دوخت صنعتی , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۸۷۲۳۹۴


همشهری

مزدی دوز

مزدی دوز , مانتو ، کاپشن و پالتودوز , نیازمندیم

۸۸۹۰۲۸۸۸


همشهری

تعدادی مزدی دوزتریکو و

تعدادی مزدی دوزتریکو و , تی شرت زنانه تمیزدوز وماهر , بامزدمکفی‎ وتسویه ایده آل نیازمندیم

۶۶۸۹۲۵۰۰_۶۶۹۶۹۱۷۲


همشهری

مزدی دوز پیراهن مردانه

مزدی دوز پیراهن مردانه , اسپرت ماهر صنعتی , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۰۴۵۴۲۷


همشهری

تعدادی مزدی دوز تریکو و

تعدادی مزدی دوز تریکو و , تی شرت زنانه تهران وشهرستان , با تعدادچرخ بالا تسویه ایده آل

۰۹۱۲۶۵۸۲۵۴۸_۶۶۴۰۲۱۶۷


همشهری

مزدی دوزجهت پالتوومانتومجلسی

مزدی دوزجهت پالتوومانتومجلسی , کاملا تمیزدوز و حرفه ای , نیازمندیم - فقط آقا

۸۸۳۴۵۰۷۳


همشهری

تعدادی مزدی دوز باچرخ بالا و

تعدادی مزدی دوز باچرخ بالا و , یک برشکارمانتو وپالتو , نیازمندیم (فقط تهران) …

۶۶۹۷۸۳۵۶


همشهری

به یکنفر بیرون بر پیراهن

به یکنفر بیرون بر پیراهن , مردانه برش خورده فرنگی , تمامی دوز نیازمندیم

۶۶۳۴۴۱۲۷


همشهری

مزدی دوز تمیز

مزدی دوز تمیز , مانتو و پالتو , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۱۰۸۱۷۲۸۷۷


همشهری

تعدادی بیرون بر فرنگی دوز

تعدادی بیرون بر فرنگی دوز , تنه یا تمامی و2سوزنه دوز , ومچ ودمپا پیراهن مردانه نیازمندیم

۶۶۹۷۵۴۶۱


همشهری

به تعدادی مزدی دوزمانتو

به تعدادی مزدی دوزمانتو , با تعداد چرخ بالا , نیازمندیم

۸۸۱۴۰۴۷۶


همشهری

مزدی دوز شلوار زنانه

مزدی دوز شلوار زنانه , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۴۰۲۲۹۱ ۳۶۶۴۰۱۵۵


همشهری

به تعدادی تنه دوزوبیرون بر

به تعدادی تنه دوزوبیرون بر , پیراهن جعبه ای , نیازمندیم

۰۹۳۸۱۰۰۲۵۳۷و۶۶۰۳۱۳۴۹


همشهری

به تعدادی مزدی دوزباتجربه

به تعدادی مزدی دوزباتجربه , جهت دوخت پالتو و مانتو , نیازمندیم

۰۹۳۳۳۹۹۰۸۴۶ و ۸۸۳۴۷۳۵۳


همشهری

تعدادی مزدی دوز مانتو

تعدادی مزدی دوز مانتو , با تعداد چرخ بالا , نیازمندیم

۶۶۴۱۰۹۶۳


همشهری

بتعدادی مزدی دوز ماهر مانتو

بتعدادی مزدی دوز ماهر مانتو , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۲۴۷۷۰۹۹و۸۸۰۸۲۲۶۲


همشهری

به تعدادی مزدی دوزمانتو

به تعدادی مزدی دوزمانتو , نیازمندیم , ( حوالی آدران )

۰۹۱۹۸۹۴۸۲۰۹


همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر , مجلسی دوز و تریکو نیازمندیم , ترجیحا محدوده شهریار و حومه

۶۶۴۰۹۴۷۰_۶۶۴۰۱۰۲۸


همشهری

بیرون بر مانتو و بارانی

بیرون بر مانتو و بارانی , با تعداد چرخ بالا ، تمیزدوز , قیچی کارونمونه دوزماهرنیازمندیم

۸۸۸۲۹۷۴۳


همشهری

چرخکار و بیرون بر، شلوار

چرخکار و بیرون بر، شلوار , پارچه ای مدل مردانه نیازمندیم …

۰۹۱۹۶۵۱۳۱۰۷ ۳۳۳۳۸۷۳۷


همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , مانتو اسپرت با تیراژ بالا , نیازمندیم (کار دائم)

۰۹۱۲۷۳۴۲۲۷۲ - ۳۶۶۴۲۰۳۲


همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , ماهر مانتو , نیازمندیم

۶۶۹۵۷۳۱۴


همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , (مانتو و کاپشن ) , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۳۸۲۲۸۷۳۴۹


همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر بارانی

تعدادی مزدی دوز ماهر بارانی , با تعداد چرخ 8 کله به بالا , نیازمندیم (افسریه)

۳۳۲۰۲۹۵۵


همشهری

مزدی دوز کاپشن

نیازمندیم , مزدی دوز کاپشن , با تعداد چرخ بالا ,

۰۹۱۹۹۹۶۲۹۳۴


همشهری

نیازمندیم

و تمیز دوز , نیازمندیم , مزدی دوز ماهر مانتو ,

۰۹۳۹۱۹۳۸۶۱۸ و ۸۸۸۱۳۳۹۱


همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر بارانی

نیازمندیم (افسریه) , تعدادی مزدی دوز ماهر بارانی , با تعداد چرخ 8 کله به بالا ,

۳۳۲۰۲۹۵۵


همشهری

تولیدی کوکومیس

مانتو و پالتو , تولیدی کوکومیس , به تعدادی مزدی دوزماهر , باتعدادچرخ 4 الی 5 عدد , (فقط …

۰۹۱۲۲۷۵۶۵۸۴ ۸۸۹۰۷۲۳۳


همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

مانتو زنانه نیازمندیم , تعدادی مزدی دوز ماهر , ,

۰۹۱۲۳۵۴۷۹۰۷


همشهری

تعدادی مزدی دوزتریکو و

تی شرت زنانه تمیزدوز وماهر , تعدادی مزدی دوزتریکو و , بامزدمکفی‎ وتسویه ایده آل نیازمندیم …

۶۶۸۹۲۵۰۰_۶۶۹۶۹۱۷۲


همشهری

تعدادی مزدی دوز

شلواردوز - تریکو , تعدادی مزدی دوز , نیازمندیم ,

۶۶۴۸۸۳۲۰


همشهری

دوزنده ماهر مانتو

نیازمندیم , دوزنده ماهر مانتو , ,

۰۹۱۲۲۴۷۷۰۹۹و۸۸۰۸۲۲۶۲


همشهری

ترجیحا آشنا به مواد اولیه

دوزنده ماهر عروسک پولیشی , ترجیحا آشنا به مواد اولیه , بصورت پروژه ای ,

۰۹۱۰۸۶۳۹۵۵۸


همشهری

به یک بیرون بر پیراهن

نیازمندیم , به یک بیرون بر پیراهن , با تیراژ بالا ,

۵۵۶۱۳۷۷۸


همشهری

تعدادی مزدی دوز

محدوده جمهوری , تعدادی مزدی دوز , پیراهن بچه گانه نیازمندیم ,

۶۶۹۶۹۳۲۴


همشهری

کاپشن و مانتو (فقط تهران)

مزدی دوز ماهر آقا , کاپشن و مانتو (فقط تهران) ,

۰۹۱۹۷۳۳۶۲۱۰ ۶۶۷۰۶۲۸۰


همشهری

مزدی دوز شلوار لی

نیازمندیم , مزدی دوز شلوار لی , بچه گانه با الیک و مادگی ,

۶۶۳۷۷۳۹۶


همشهری

ترجیحاً شرق تهران

ترجیحاً شرق تهران , مزدی دوز پوشاک نوزادی , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۵۸۲۷۸۸


همشهری

مانتو ، کاپشن و پالتودوز

مانتو ، کاپشن و پالتودوز , مزدی دوز , نیازمندیم

۸۸۹۰۲۸۸۸


همشهری

به یک کارگاه مزدی دوز

به یک کارگاه مزدی دوز , جهت دوخت , حوالی غرب تهران , دمپایی حوله ای , نیازمندیم

۰۹۳۵۴۷۷۹۲۵۷


همشهری

مزدی دوز و چرخکار

مزدی دوز و چرخکار , نساجی دوز بچه گانه , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۶۲۶۱۵۹_۶۶۹۰۷۹۰۹


همشهری

راسته دوز جهت دوخت چادر نماز

راسته دوز جهت دوخت چادر نماز , مزدی دوز حداقل با 10 چرخ , نیازمندیم

۰۹۳۹۹۵۶۱۹۰۸


همشهری

کت دوز زنانه

کت دوز زنانه , با تعداد چرخ بالا نیازمندیم , به تعدادی مزدی دوز متعهد

۳۶۶۱۱۷۳۵ ـ ۳۳۹۱۳۴۲۲


همشهری

به تعدادی مزدی دوز جهت

به تعدادی مزدی دوز جهت , تی شرت و سوئیشرت مردانه , نیازمندیم

۵۵۶۰۶۸۳۵


همشهری

جهت لباس کار

جهت لباس کار , مزدی دوز - بیرون بر , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۰۷۸۸۵۶


همشهری

شورت بچه گانه تریکو

شورت بچه گانه تریکو , مزدی دوز در تولیدی یا منزل , نیازمندیم ( محدوده بازار )

۰۹۱۹۸۲۸۰۹۰۲


همشهری

با تعداد چرخ بالا

با تعداد چرخ بالا , بیرون بر پیراهن مردانه , نیازمندیم

۸۸۳۱۷۷۶۲


همشهری

بالای 5 کله چرخ بابت دوخت

بالای 5 کله چرخ بابت دوخت , به تعدادی کارگاه , مانتو و پالتو نیازمندیم

۰۹۱۲۱۹۹۵۲۳۸


همشهری

با تعداد چرخ 8 کله به بالا

با تعداد چرخ 8 کله به بالا , تعدادی مزدی دوز ماهر بارانی , نیازمندیم (افسریه)

۳۳۲۰۲۹۵۵


همشهری

به تعدادی خیاط بیرون بر

به تعدادی خیاط بیرون بر , ماهر صنعتی دوز , نیازمندیم

۵۵۸۰۰۵۶۲


همشهری

به تعدادی مزدی دوز ماهر

به تعدادی مزدی دوز ماهر , تریکو پسرانه خام دوزی , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

۳۳۱۱۱۳۴۸ـ۳۳۹۷۱۹۱۲


همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر , مجلسی دوز , نیازمندیم

۶۶۴۰۹۴۷۰_۶۶۴۰۱۰۲۸


همشهری

( بسیار ماهر و تمیز دوز ) جهت

( بسیار ماهر و تمیز دوز ) جهت , برش و دوخت مانتو مزونی نیازمندیم , به یک تولیدی با سابقه …

۰۹۱۲۲۷۵۳۷۲۴


همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , شومیزدوزماهردخترانه , وپسرانه(پیراهن) نیازمندیم

۶۶۹۷۳۴۷۶


همشهری

کاملا تمیزدوز و حرفه ای

کاملا تمیزدوز و حرفه ای , مزدی دوزجهت پالتوومانتومجلسی , نیازمندیم - فقط آقا

۸۸۳۴۵۰۷۳


همشهری

با تعداد چرخ بالا

با تعداد چرخ بالا , به تعدادی خیاط بیرون بر آقا , جهت مانتو اسپرت نیازمندیم

۸۸۳۴۲۵۱۱


همشهری

پارچه ای با دوخت صنعتی

پارچه ای با دوخت صنعتی , به تعدادی مزدی دوزماهر , جهت شلوار زنانه لی ، کتان

۰۹۱۲۹۳۰۵۱۱۹


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی