زمين ٦ دانگ در محمودآباد

٢٥٠ مترمربع زمين در محمود آباد
با سند ٦ دانگ و جواز ساخت
واقع در منطقه توريستي آزادمون
متري ١٩٠.٠٠٠ تومان
در كل ٤٧.٥٠٠.٠٠٠ تومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵ ۳۷ : ۵۲ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.