منشی آشنابه زبان فرانسه

به یک خانم یاآقا دانشجویالیسانس زبان فرانسه نیمه وقت جهت کاردرآموزشگاه اختصاصی زبان فرانسه
نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵ ۰۲ : ۲۳ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.