داربست مدولار مثلثی (امگا)

داربست مدولار مثلثی امگا
داربست مدولار مثلثی (امگا)
این نوع داربست از فریم هایی مثلثی تشکیل شده اند که بصورت نر و ماده به یکدیگر مثصل می شودو در کفراژبندی دال یا تیر و پل ها قابل استفاده می باشد . فریم این نوع داربست در سه تیپ 5/0 و 75/0 و1 متری تولید می شود که با قرار دادن سر جک های قابل تنظیمدر قسمت بالای این داربست ها برای هر ارتفاعی قابل تنظیم می باشد.
عرض فریم های داربست مثلثی 120 سانتی متر می باشد که می تواند دارای مقاطع افقی مثلثی یا مربعی باشد.

http://sfalyazh.com/

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۲۹ : ۵۸ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.