استخدام رشته های جامعه شناس ترویج کشاورزی اقتصاد کشاورزی حقوق زراعت باغبانی خاگشناسی وکشاورزی و مهندس آب و ابیاری

شرکت مهندسین مشاور شاراب جهت ایجاد تشکلهای اب بران و ساماندهی بهره برادران و کشاورزان شبکه آبیاری ۶۵۰۰ هکتاری آبیاری تحت فشار از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری مینماید:
آبیاری و زهکشی و مهندسی اب زراعت باغبانی خاگشناسی و اقتصاد کشاورزی ترویج کشاورزی
جامعه شناسی و حقوق
از متقاضیان محترم درخواست میشود نسبت به تکمیل فرم استخدام در سایت شرکت به آدرس www.sharabco.com اقدام فرماینددر صورت هرگونه سوال لطفا به ایمیل شرکت اقدام فرمایید.
ایمیل: Sharabco@yahoo.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ۴۵ : ۱۷ : ۰۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.