بازاریاب پورسانتی

به تعدادی بازاریاب با پورسانت مناسب جهت فروش مواد صنعتی در محدوده شهر کرمان نیازمندیم. بدون ثابت و بیمه.
مصاحبه حضوری الزامیست. مدارک مورد نیاز اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و عکس و مدرک ضمانت.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵ ۰۱ : ۰۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.