کارمندفروش

شرکت بازرگانی دشتبان بابیش ازدودهه فعالیت درعرصه انواع هدایای تبلیغاتی مفتخراست درراستای توسعه وفروش نسبت به جذب افرادذیل اقدام نماید:
1-کارشناش فروش مویرگی
2-کارشناس فروش تلفنی
3-کارمندفروش فروشگاهی
4-کارمندCRM

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.