زیگزالدوز میاندوزکار کشدوز جهت لباس زیر.خ

آگهی هنوز تایید نشده است و برای عموم قابل نمایش نیست.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

زیگزال دوز و چرخکار ماهر

زیگزال دوز و چرخکار ماهر , ( خانم ) نیازمندیم , محدوده مترو خیام

۰۹۱۲۴۸۰۶۶۸۶


روزنامه همشهری

راسته دوز و زیگزاگ دوز

راسته دوز و زیگزاگ دوز , خانم جهت پوشاک تریکو , حوالی شهرری نیازمندیم

۳۳۳۹۰۳۰۷


روزنامه همشهری

زیگزال دوز میاندوز

زیگزال دوز میاندوز , وسط کار جهت تریکو بچه گانه , ( حوالی خیابان جمهوری )نیازمندیم

۶۶۷۲۴۸۹۳


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوزکار

زیگزاگ دوز و میاندوزکار , ماهرخانم محدوده میدان منیریه , نیازمندیم

۶۶۴۵۶۴۲۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , آقا , نیازمندیم

۵۵۶۰۱۸۹۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار تی شرت , مردانه نیازمندیم

۰۹۳۰۵۶۲۲۱۹۲


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت کار تریکو نیازمندیم

۳۳۱۱۸۰۷۶ ۳۳۱۱۴۴۲۴


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ، وردست خانم

زیگزال دوز ، وردست خانم , جهت کارتریکوبچه گانه نیازمندیم , تماس تایکهفته محدوده آهنگ

۳۳۷۳۸۷۱۹


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکارزیگزاگ دوز

تعدادی چرخکارزیگزاگ دوز , و وسط کارماهر خانم , نیازمندیم تماس یکهفته

۵۵۷۵۹۲۱۷


روزنامه همشهری

به یک پنج نخ زن ماهر

به یک پنج نخ زن ماهر , شلوار زنانه نیازمندیم , حوالی افسریه

۰۹۱۲۶۵۹۳۹۵۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکارماهرخانم نیازمندیم , محیط کاملا"زنانه تماس تایکهفته …

۳۳۱۰۰۳۸۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز،میاندوز

به تعدادی زیگزال دوز،میاندوز , و چرخکار و وسط کارخانم حوالی , فرهنگسرا خاوران تماس تایکهفته

۳۳۴۳۲۰۹۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوز کار و چرخکارماهرتریکو , خانم یا آقا نیازمندیم حوالی …

تماس يکهفته ۵۵۴۲۱۲۲۷


روزنامه همشهری

به یک زیگزاگ دوز ماهر

به یک زیگزاگ دوز ماهر , و یک وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم

۳۳۹۳۷۹۴۹


روزنامه همشهری

زیگزالدوز خانم و آقا

زیگزالدوز خانم و آقا , و مزدی دوز بیرون بر نیازمندیم , ( محدوده متروی دروازه دولت )

۷۷۶۸۳۲۵۴


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , و میاندوزکار ماهر خانم یا آقا , با تسویه هفتگی نیازمندیم

۳۳۹۵۶۸۴۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز، میان دوز ماهر

زیگزاگ دوز، میان دوز ماهر , آقاجهت کارتریکو , (حقوق مکفی +بیمه) ترمینال جنوب

۵۵۱۸۸۷۶۰


روزنامه همشهری

تعدادی خانم زیگزاگ دوز

تعدادی خانم زیگزاگ دوز , و میاندوزکار ماهر , نیازمندیم

۷۷۴۵۷۵۸۷


روزنامه همشهری

چرخکار ، زیگزاگدوز

چرخکار ، زیگزاگدوز , میاندوزکار و وسط کار خانم , پوشاک زنانه با بیمه (مترو سعدی)

۳۳۱۱۰۹۹۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوزوراسته دوز

تعدادی زیگزال دوزوراسته دوز , آقا جهت کاردرتولیدی بچه گانه , نیازمندیم (قلعه حسن خان) …

۴۶۸۳۵۷۱۶


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز تریکو زنانه

زیگزاگ دوز تریکو زنانه , خطی 30تومان نیازمندیم , (حوالی منوچهری)

۶۶۷۱۳۷۲۱


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز کار ماهر

تعدادی زیگزال دوز کار ماهر , جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم , با تسویه ماهانه و کار دائم

۰۹۳۵۵۳۳۷۴۱۸


روزنامه همشهری

زیگزاگ میاندوزکار ماهر خانم

زیگزاگ میاندوزکار ماهر خانم , نیازمندیم , ( محدوده دروازه دولت)

۷۷۶۴۸۸۱۹


روزنامه همشهری

یکنفرزیگزالدوزحرفه ای خانم و

یکنفرزیگزالدوزحرفه ای خانم و , وسط کارخانم جهت کاردرتولیدی،محیط , زنانه نیازمندیم(محدوده …

۰۹۱۲۷۶۳۴۸۱۸ و ۳۳۱۹۹۹۲۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت تولیدی لباس نوزاد , محدود یاخچی آباد

۰۹۰۳۹۱۹۷۱۷۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت تریکو نیازمندیم ,

۵۵۸۹۹۱۹۲


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوزکارو چرخکار نیازمندیم , محدوده نازی آباد

۵۵۰۶۳۱۰۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوزو

به تعدادی زیگزال دوزو , چرخکاروکارگرساده خانم جهت , پوشاک بچه گانه نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار (حرفه ای) , با حقوق عالی و کار دائم نیازمندیم

رسالت ۲۲۵۳۳۷۲۰


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم

تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم , کار دائم ، حقوق عالی , نیازمندیم

۰۹۳۸۲۲۹۱۷۲۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا حوالی آهنگ , نیازمندیم تماس تا یکهفته

۳۳۱۸۸۲۳۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ، راسته دوز

زیگزاگ دوز ، راسته دوز , میان دوز کار باجای خواب , نیازمندیم

۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , میاندوزکارماهر , جهت کار تریکو نیازمندیم

۸۸۹۰۷۷۰۱


روزنامه همشهری

تعدادی پرسنل خانم

تعدادی پرسنل خانم , زیگزال دوز نیازمندیم , محیط زنانه-حوالی ترمینال خاوران

۳۳۶۴۵۱۱۲


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر خانم

زیگزال دوز ماهر خانم , نیازمندیم ,

۳۳۸۶۷۷۵۸


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز تی شرت مردانه

زیگزاگدوز تی شرت مردانه , ترجیحا خانم , در محیطی مناسب

شهرک کاروان۳۳۸۶۱۱۹۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز - چرخکار

تعدادی زیگزالدوز - چرخکار , مزدی دوز و وسط کارخانم یاآقا تریکو , مردانه نیازمندیم (محدوده …

تماس تا يکهفته ۳۶۰۵۰۵۳۰


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز ، چرخکار

زیگزاگدوز ، چرخکار , و وسط کار خانم جهت تیشرت , (متروحسن آباد)

۰۹۱۲۹۳۶۴۱۱۶ ـ ۶۶۷۲۳۳۶۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , راسته دوز و وسط کار خانم , نیازمندیم

۵۵۳۸۲۵۸۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم

۶۶۹۸۰۳۱۵


روزنامه همشهری

تعدادی میاندوز کار

تعدادی میاندوز کار , و زیگزاگ دوز نیازمندیم , کاردائم تماس تایکهفته

۳۳۰۶۱۹۴۵


روزنامه همشهری

تعدادی خانم چرخکار

تعدادی خانم چرخکار , زیگزالدوز و وسط کار , نیازمندیم

۶۶۴۰۵۶۵۲


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و

تعدادی زیگزالدوز و , وسط کار جهت تولیدی , پوشاک زنانه نیازمندیم

۶۶۴۹۶۳۵۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوزماهرتریکوزنانه و

زیگزاگ دوزماهرتریکوزنانه و , بچه گانه وپرسنل بخارکار،کارگر , خانم یاآقا (تسویه نقدی …

تماس تا يک هفته ۵۵۹۳۳۱۶۲


روزنامه همشهری

به یک نفر زیگزال دوز ماهر

به یک نفر زیگزال دوز ماهر , به میاندوزکاری نیازمندیم , مشیریه - (تسویه هفتگی)

۰۹۱۲۵۴۸۸۹۸۷و۳۳۴۷۸۸۵۲


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگدوز مسلط

تعدادی زیگزاگدوز مسلط , به میاندوز، وسط کار و بسته بند , فقط خانم (تماس تا یکهفته)

۶۶۷۴۵۷۴۲


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و میاندوز و

تعدادی زیگزالدوز و میاندوز و , وسط کار حرفه ای خانم جهت تریکو , بچه گانه درمحیطی کاملا …

محدوده۱۷شهريور ۰۹۱۹۸۶۰۸۵۶۷


روزنامه همشهری

تعدادی خیاط خانم زیگزال دوز

تعدادی خیاط خانم زیگزال دوز , و راسته دوز نیازمندیم , محدوده نعمت آباد منطقه 18

احدي ۰۹۳۸۶۶۲۲۷۳۵


روزنامه همشهری

شرکت تولیدی پوشاک

شرکت تولیدی پوشاک , تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکار نیازمند است , محدوده یافت آباد , …

۰۹۱۲۷۵۹۷۹۳۲ ۶۶۱۴۰۷۱۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار خانم , در محیط زنانه نیازمندیم

۳۶۶۰۲۳۸۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزوراسته دوز

تعدادی زیگزاگ دوزوراسته دوز , وسط کارماهرخانم جهت تولیدی , زنانه نیازمندیم - محدوده …

۰۹۲۱۱۶۶۸۰۴۹


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز تریکو زنانه

زیگزاگ دوز تریکو زنانه , خطی 30تومان نیازمندیم , (حوالی منوچهری)

۶۶۷۱۳۷۲۱


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی