نقاش اتومبیل هستم آماده بکار باتمام وسایل

نقاش اتومبیل باتمام وسایل آماده بکار میباشم تعمیرگاه های مجاز ،هچنین جهت کار درشهرهای اطراف باجای خواب نیز اگرباشه کارمیکنم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵ : ۰۱ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.