حمل اثاثیه منزل در خیابان تختی/فرشته/الهیه

حمل اثاثیه منزل/بسته بندی اثاثیه منزل
کادر مجرب/کامیون مسقف فلزی
وانت نیسان/وانت پیکان
کارگر ماهر و ورزیده
شبانه روزی/بدون تعطیلی هفتگی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۳۳ : ۵۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.