اتوبار در مناطق پیامبر/ حکیم/سازمان برنامه/بلوار فردوس

اتوبار در مناطق پیامبر حکیم سازمان برنامه بلوار فردوس
اتوبار در مناطق پیامبر/ حکیم/سازمان برنامه/بلوار فردوس
حمل و جابجایی و بارگیری و تخلیه و چیدمان و بسته بندی اثاثیه منزل
جابجایی لوازم شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی
کامیون مسقف فلزی موکت کاری شده مخصوص اثاثیه منزل

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ ۱۷ : ۳۰ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.