موسسه حسابداری حسابرسی

۰۹۱۲۵۸۶۱۷۶۱-
1-آموزش نرم افزار حسابداری77593614
2- آموزش اکسل
3-آموزش حسابداری حقوق،دستمزد،مالی،تهیه بهای تمام شده
4- جوابیه حسابرسی ،جوابیه دیوان محاسبات و تهیه لایحه برای بیمه و دارایی
5-تهیه صورتهای مالی بین المللی
6-تهیه صورتهای تلفیقی
7-اموزش حسابداری برای کسانی که قصد اعزام به خارج دارند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ۴۷ : ۵۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.