اموزش حسابداری امیر آتشانی

۰۹۱۲۵۸۶۱۷۶۱-02177593614
1-آموزش نرم افزار حسابداری88938956
2- آموزش اکسل
3-آموزش حسابداری حقوق،دستمزد،مالی،تهیه بهای تمام شده
4- جوابیه حسابرسی ،جوابیه دیوان محاسبات و تهیه لایحه برای بیمه و دارایی
5-تهیه اظهارنامه مالیاتی
6-تهیه صورتهای مالی
7-تجزیه و تحلیل حسابها

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۸ : ۵۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.