فروش و واردات انواع گاز بصورت تك و عمده

فروش و واردات انواع گاز بصورت تك و عمده
فروش و واردات انواع گاز بصورت تك و عمده
فروش و واردات انواع گاز:

گازهاي صنعتي (اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن، كربن دي اكسيد، دی اکسید گوگرد, آرگون، كلر، گاز استيلن، امونياك، هواي خشك)

گازهاي خلوص بالا وارداتي (هليوم، ارگون، نيتروژن ازت، هيدروژن)

گازهاي هيدروكربني وارداتي (پروپيلن، نرمال پنتان-پنتان، ايزو پنتان، نرمال بوتان- بوتان، اتيلن، ايزو بوتان، استيلن، هگزان، نرمال پنتان- پنتان، پروپان، متان، اتان)

گازهاي تركيبي (كاليبراسيون، صنعتي، ازمايشگاهي، پزشكي)

گازهاي فریون R11, R12, R22 ,R134 ,R141 ,R402 ,R407 ,R508 ,...

گازهاي ويژه (نئون، زنون، فلوئور، ناكس، نيتروكس، پيتن، سيلان، هگزا فلورايد، نيتروژن تري فلورايد، هيدروژن سولفيد، هيدروژن كلريد، هيدروژن فلوئوريد، نيتروژن دي اكسيد، سولفور دي اكسيد)

تركيبات مايع ( هليوم مايع، نيتروژن مايع، اكسيژن مايع، ارگون مايع، امونياك مايع، هيدروكربنهاي مايع)

برای جزئیات بیشتر از سایت اسپادانا گاز بازدید فرمایید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۴۱ : ۰۴ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.