ترجمه تخصصی متون حقوقی(غیررسمی)

ترجمه ی متون تخصصی نیازمند ظرافت و خبرگی خاصی است. این امر، مساله ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. ترجمه متون تخصصی حقوقی، ترجمه(غیر رسمی) چکیده مقالات و یا چکیده پایان نامه خود در رشته حقوق را به عهده آ ترجمه، بگذارید. ترجمه ی غیر رسمی متون حقوقی و یا قرارداد های شما، توسط دانشجوی دکتری حقوق، صورت می گیرد.
از آنجایی که تعیین مدت زمان و میزان اجرت ترجمه، بدون رویت متونی که قصد ترجمه آن را دارید، ممکن نیست، لذا در صورتی که تمایل به انجام ترجمه، دارید، (قبل از هر گونه تماس تلفنی)، تقاضای خود جهت ترجمه به همراه متن مدنظر، را به نشانی الکترونیکی مندرج در قسمت اطلاعات تماس، ارسال نمایید.
به مکاتبات الکترونیکی شما، سریعا پاسخ داده می شود.
لینک تارنما http://atarjome.ir/

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ۵۱ : ۴۴ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.