اسباب کشی با شرکت حمل و نقل حکیم بار غرب.شبانه روزی

اسباب کشی با شرکت حمل و نقل حکیم بار غرب شبانه روزی
اسباب کشی با شرکت حمل و نقل حکیم بار غرب.شبانه روزی
باربری حکیم شماره ثبت مجوز12130

بزرگترین ناوگان حمل ونقل باربری

داخل شهروبیرون شهرتهران

اتوبار حکیم - اتوبار حکیم - باربری حکیم--باربری حکیم--جابجایی اثاثیه منازل وشرکتها

اتوبار حکیم - اتوبار حکیم - باربری حکیم--باربری حکیم--جابجایی اثاثیه منازل وشرکت باکارگران ورزیده

۱۰۰٪ تضمین بابسته بندی

۱۰۰٪ تضمین بابسته بندی

۱۰۰٪ تضمین بابسته بندی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴ : ۱۸ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.