آموزش ترفندهای آهنگسازی ،آکوردشناسی پیانو

آموزش ترفندهای آهنگسازی ،آکوردشناسی پیانو
آموزش ترفندهای آهنگسازی ،آکوردشناسی پیانو
Ehsan H.Koopayeh: Pianist,Piano Instructor,Educator of Music Composition-Harmony and Theory-Ear Training,Author in a page,Singer,Keyboardist,Music Theorist,Chordologist,Teacher of High-school&University,Translator,Mathematician,Polymer Industry Engineer

****برای اولین بار در ایران:آشنایی با سیستم بی نظیر و پرکاربرد مبادله مقامی بین مدهای مینور و ماژور (Modal Interchange) و کاربرد آکوردهای عاریه ای یا قرض گرفته شده(Borrowed Chords) در این سیستم-کاربرد دومینانت های فرعی(Secondary Dominants) به عنوان هارمونی کروماتیک(Chromatic Harmony)****آموزش هارمونی و تئوری پاپ،بلوز و جز( Harmony and Theory:POPular,The Blues and Jazz styles)
توسط استاد و مدرس پیانو و کیبورد در خوزستان و اهواز


آموزش ابزارهای موسیقایی(Musical Tools):
1-ملودی(melody)؛
2-ریتم(rhythm)؛
3-فواصل(musical intervals)؛
4-گام ها(scales)؛
5-هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology).


-شناسایی فواصل و کاربرد آنها در آهنگسازی


-اصول ساخت ملودی بر روی پیانو و ملودی وکال(vocal melody) از طریق شناخت شکل نت ها و فواصل موسیقایی(musical intervals)؛


– آهنگسازی در ریتم ها و کسرمیزان های ( Time signature ) آشنا و متداول:
Common time:4/4 meter
Waltz time:3/4 meter
March time:2/4 meter
Compound time:6/8 meter


-آهنگسازی توسط گام های متداول(the traditional Scales):
1- گام ماژور و واریاسیون های آن(Major scale & Variations in the Major melody and harmony)؛
2-گام مینور و واریاسیون های آن(minor scale & Variations in the minor harmony and melody)؛
3- گام پنتاتونیک(pentatonic scale)؛
4- گام محبوب من بلوز(blues scale: my favorite scale)؛
5-گام کاسته(diminished scale)-هارمونی و اصول ساخت انواع آکوردهای:
-دو صدایی(Power chords)،
-سه صدایی(Triads) ،
چهارصدایی(Quadriads) ،
-پنج صدایی(Quintuple chords) و
توسط فواصل و هارمونیزه کردن ملودی توسط آنها(Harmonization)


-آشنایی،اجرا و کاربرد پلی آکوردها(Poly chords with both hands)


-کاربرد تریادهای پایدار(consonant) ماژور و مینور(Major & minor perfect Chords)؛


-کاربرد تریادهای ناپایدار(dissonant) کاسته(diminished triads) و افزوده(augmented triads) و نحوه وصل هارمونی آنها به تریادهای پایدار ماژور و مینور در آهنگسازی(connecting harmony of dissonant triads to consonant triads)


- انواع تعلیق(Suspension) و کاربرد آکوردهای محبوب معلق(suspended chords:Sus2 and Sus4) در سیستم مذکور؛


-کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم(seventh chords) در آهنگسازی بویژه در گام بلوز و پنتاتونیک؛


-واریاسیون شناسی در اقسام آکوردهای کوادریاد( 4صدایی) ششم و هفتم(Sixth and seventh chords) و کاربرد آنها در آهنگسازی درسبک موسیقی جز و بلوز( Variations on the Jazz chord Progressions)


-کاربرد آکوردهای کوادریاد ششم و نهم در آهنگسازی(Sixth chords & add- ninth Chords)؛


-کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم کاسته(Diminished seventh Chords) و هفتم نیمه کاسته(Semi-diminished seventh chords) درهارمونی عبوری نت های ملودی(Passing Harmony)؛


-کاربرد آکوردهای کروماتیک در سیستم دیاتونیکی گام ها(chromatic chords)


و کاربرد بسیاری از آکوردهای استاندارد(Standard chords) و غیر استاندارد(Non-standard chords).


-مدولاسیون پیشرفته(Modulation) و کاربرد آکوردهای واسطه(Pivot Chords)


@توجه:ریفرنس اصلی آموزش کتاب Piano for Dummies-3rd edirion 2014 by Adam Perlmutter کتاب هارمونی و تئوری(Harmony and Theory by Keith Wyatt & Carl Schroeder)،کتاب Music Theory for Dummies 3rd edition by Michael Pilhofer & Holly Day ،کتاب Music Composition for Dummies by Scott Jarrett & Holly Day و عملی کتابPiano Exercises for Dummies by David Pearl و کتاب تمرین تقویت 5 انگشت و تالیف Aloys schmitt می باشد.@


با 27 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد-احسان حاجی زاده پیانیست

Instagram:EhsanHKoopayeh

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ۵۸ : ۵۵ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.