تدریس خصوصی پیانو و کیبورد(by Sheet Music and Ear Training)

تدریس خصوصی پیانو و کیبورد by Sheet Music and Ear Training
تدریس خصوصی پیانو و کیبورد(by Sheet Music and Ear Training)
آموزش خصوصی، تخصصی و اختصاصی پیانو و کیبورد در سبک های بلوز، پاپ،رمانتیک و جز(Pop,The Blues,Romantic and Jazz)
توسط بهترین مدرس و استاد پیانو و کیبورد در اهواز و خوزستان


-آموزش دقیق و کامل هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & e-chordology)


- ملودی نوازی(melody)


-آموزش فاصله شناسی و اجرای فواصل در پیانو( Musical Interval and playing in the Piano&Keybord)


-گام شناسی،گام نوازی و واریاسیون شناسی در گامها(Scales,Scalewise & Variations on the scales)،معرفی و آشنایی با گام های پنتاتونیک(Pentatonic scale) و بلوز(Blues scale)


-مایه شناسی، درجات مایه و درک سیکل پنجم ها(Tonality or key, Key signatures & circle of fifths)


-آشنایی با گام ها و تنالیته های نسبی(relative scales & keys) و موازی(parallel scales & keys)


-مقام شناسی(Modality) و ترکیب مقامها(Mixed-modes) در پیانو


- نت شناسی و نت خوانی


-همگام سازی آکورد و ملودی در پروسه پیانو و کیبورد


-مٌدگردی مقدماتی و نقش آکوردهای واسطه(Modulation & Pivot chords)


-آموزش فول ورژن گام شناسی و فرمول تشکیل و ساخت انواع گامها(Scales & Formulation-full version


-****آموزش فول ورژن واریاسیون شناسی در گام و آکورد(Variations on the Chords and Scale)****


-***تئوری گام-آکورد(The Chord-Scale Theory)***


-آموزش فول ورژن هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology-full version) و نحوه آکوردسازی انواع

آکوردهای تریاد و کوادریاد در انواع گامها(Chord-Building principles on the Scales)


-قواعد و نحوه وصل آکوردها، توالی آکوردی(Chord progression) و کادانس ها(Cadences) در گامهای مینور و ماژور و واریاسیون های آنها(Theoretical,Harmonic,Melodic minor & Major scale)-گام پنتاتونیک(pentatonic scale) و گام بلوز(blues scale)


-آشنا ساختن کامل هنرجو با انواع آکوردهای:
دو صدایی(Power chords)؛
سه صدایی(Triad chords)؛
چهارصدایی(Quadriad chords؛
پنج صدایی(Quintuple Chords)؛
آکوردهای ترکیبی(Compound chords) و واریاسیون(تغییرات) در آکوردها(Altered chords)-ساخت و نحوه تشکیل آنها و کاربرد آنها در موزیک های(Music Styles) متفاوت:
Popular،Jazz،The blues،Country،Soul،Romance،Rock'n'roll و...


Triads:minor triads-Major triads-augmented triads-diminished triads-Flat five Major triads(b5 chords)-suspended chords(Sus2 and Sus4:no triad theoreticly)*


Quadriads:Seventh chords-(add9th)ninth or second(add2) chords-Sixth chords-Diminished seventh chords-Augmented seventh chords-Half diminished seventh chords- Flat five 7th Major chords-7th suspended chords-add2 seventh chords-add9 suspended chords & etc


Quintuple chords:Ninth chords-7/9 chords-6/9 chords-6/7 chords and etc


- نت نویسی وآکوردیابی دقیق انواع آهنگهای شرقی و غربی درخواستی از طرف هنرجو جهت تمارین عملی


-ارائه انواع تکنیک های متعدد انگشت گذاری(Fingering Positions,Crossovers and Passunders) دست چپ( ) و راست( ) ، جهش ها و مستقل سازی انگشتان(Isolating and Exercising Fingers & Jumping)جهت تعادل سازی دودست و ذهن و تقویت پنج انگشت (Five Fingers:Left hand&Right hand)


-آموزش تکنیک های تزیینی و نت های زینت(Grace notes) در پیانو(trill,glissando,tremolo,...)؛


-آشنایی،اجرا و قدرت آرتیکولاسیون(Articulation:Staccato,Tenuto and Accent)


- آموزش تحریر و ویبراسیون صدا و همچنین کوک کردن صدای خواننده با گام آهنگ


@توجه:ریفرنس اصلی آموزش کتاب Piano for Dummies-3rd edirion 2014 by Adam Perlmutter کتاب هارمونی و تئوری(Harmony and Theory by Keith Wyatt & Carl Schroeder)،کتاب Music Theory for Dummies 3rd edition by Michael Pilhofer & Holly Day ،کتاب Ear Training for the Contemporary Musician by Keith Wyatt،کتاب Jazz Piano Standard for Dummies by Adam Perlmutter،کتاب Blues for Dummies by Cub Koda,Lonnie Brooks and Wayne Baker Brooks،کتاب Jazz for Dummies by Dirk Sutro ،کتاب Music Composition for Dummies by Scott Jarrett & Holly Day و عملی کتابPiano Exercises for Dummies by David Pearl و کتاب تمرین تقویت 5 انگشت و تالیف Aloys schmitt می باشد.@


با 27 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد-احسان حاجی زاده پیانیست

Instagram:EhsanHKoopayeh

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ۳۷ : ۵۶ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.