آموزش CATIA

آموزش CATIA
آموزش CATIA
آموزش کتیا - خصوصی و گروهی به صورت فشرده

دوره مقدماتی شامل محیط های :
sketcher ترسیم دو بعدی
part design طراحی سه بعدی
assembly مونتاژ قطعات
drafting تهیه نقشه از مدل 3 بعدی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۰۳ : ۰۳ : ۰۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.