موسسه حسابداری امیر آتشانی و همکاران

موسسه حسابداری امیر آتشانی و همکاران
موسسه حسابداری امیر آتشانی و همکاران
موسسه مالی و حسابداری امیر اتشانی و همکاران
1-تهیه صورتهای مالی
2- تهیه لیست دستمزد پیمانکاران منابع انسانی
3- گزارشگری بین المللی مالی-IFRS
4- تهیه صورتهای مالی تلفیقی
5- آموزش واحدهای حسابداری به صورت گروهی
6- معرفی نرم افزارهای مالی
7-بودجه نویسی
8-تهیه لیست دستمزد کارکنان شرکت های پیمانکاری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ ۰۴ : ۳۵ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.