فاکتور رسمی ،کد اقتصادی ،گواهی ارزش افزوده

فاکتور رسمی ،کد اقتصادی ،گواهی ارزش افزوده
فاکتور رسمی ،کد اقتصادی ،گواهی ارزش افزوده
فروش فاکتور رسمی - فاکتور رسمی با کد اقتصادی - صدور فاکتور رسمی - فاکتور رسمی با گواهی ارزش افزوده
ارائه فاکتور با گزارش فصلی - فروش فاکتور از کارخانه جات واقعی و معتبر - معافیت مالیاتی - فاکتور فروش رسمی
خرید فاکتور مازاد - خرید فاکتور رسمی - ارائه فاکتور خرید - فروش فاکتور خرید رسمی

اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها ، ارائه فاکتور جهت شرکت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی ، فروش فاکتور همراه با ارزش افزوده و کد اقتصادی ، ارائه فاکتور فروش از شرکتهای معتبر مورد تایید دارایی ، دریافت فاکتور از شرکت های در حال فعالیت و کارخانجات واقعی ، صدور و ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور مورد تایید امور اقتصادی و دارایی همراه با اظهارنامه و گزارشات فصلی و برگ سبز ، واردات صد در صد تضمینی ، صدور و ارائه فاکتور رسمی و
پیش فاکتور مورد تایید امور اقتصادی و دارایی


فروش فاکتور رسمی و فروش کد اقتصادی شامل مدارک زیر می باشند :
گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (کد اقتصادی 12 رقمی)
روزنامه رسمی ، گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده
آگهی تاسیس ، تقاضانامه ثبت شرکت ، شرکت نامه
اساسنامه ، صورتجلسه ، فاکتور رسمی ، پیش فاکتور

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۵۳ : ۵۲ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.