اتوبار ولیعصر باربری ولیعصر

اتوبار ولیعصر باربری ولیعصر
اتوبار ولیعصر باربری ولیعصر
اتوبار ولیعصر(ع) کد 7087اتحادیه وثبت اتوبار ها
بزرگترین شرکت حمل بار درون شهری و برون شهری
کارگران مجرب وبااخلاق اتوبار ولیعصر باربری ولیعصر
ماشینهای مسقف بزرگ
تضمین%100. تضمین%100 اتوبار ولیعصر باربری ولیعصر
شهروشهرستان
با مجوز رسمی از اتحادیه
اتوبار ولیعصر باربری ولیعصر
محدوده اتوبار ،ولیعصر، شریعتی،سهروردی،سیدخندان،یوسف آباد ،عباس آباد، کارگر،فاطمی،بهشتی،
آل احمد،امیرآباد،گیشا،گلها،مطهری،
باربری ،باربری تهران،وانت بار،وانت بارمرکز،حمل اثاثیه منزل

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.