خط تلفن ثابت راند پیام نور » پیش شماره 4444

خط تلفن ثابت راند پیام نور پیش شماره 4444
خط تلفن ثابت راند پیام نور » پیش شماره 4444
دو خط ثابت سر راست » روند رند » مربوط به محدوده تلفن پیام نور با شماره های ذیل به فروش میرسند

خط 44466698 » بصورت آهنگین » 3 تا 4 » 3 تا 6 » 98 » ( 98 کد ایران است ) با قابلیت دایورت

خط 44447034 » شعرگونه » 4 تا 4 » 70 » 34 با قابلیت دایورت

هر دو شماره به سادگی در خاطر ها میماند

» قیمت هر کدام 1,500,000 تومان

در صورت خرید هر دو خط با هم » مجموعا 2/5 میلیون تومان

جهت مذاکره و خرید با 46080574 و یا 09121763864 تماس بگیرید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۲۱ : ۲۶ : ۰۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.